Konkurs za upis dece u vrtiće  PU Radosno detinjstvo za  2021/2022. godinu biće objavljen danas i podnosiće se isključivo elektronskim putem, na sajtu Euprave.

– S obzirom da se prijave za upis na konkursu 2021/2022 godine podnose ISKLjUČIVO elektronskim putem, naglašavamo da nikakva dokumentacija nije potrebna. NE TREBA DA PRIKUPLjATE DOKUMENTACIJU. E uprava je povezana sa PIO fondom, te ćemo imati uvid u to da li ste zaposleni ili ne; e uprava je povezana i sa matičarima, tako da vam izvod iz matične knjige rođenih za decu nije potreban.
Jedino za decu iz društveno osetljivih grupa (deca sa smetnjama u razvoju, deca koja primaju socijalnu pomoć, deca čiji su roditelji teško bolesni…) treba poslati dodatnu dokumentaciju na mejl adresu: socijalard@gmail.com – stoji na sajtu PU Radosno detinjstvo.

Sve dodatne informacije mogu se naći na sajtu ove ustanove.

Nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments