Advokatska komora Srbije (AKS) objavila je dvodnevnu obustavu rada danas, 20. i sutra 21. oktobra, povodom stava Vrhovnog kasacionog suda o dozvoljenosti banaka da naplaćuju troškove obrade bankarskih kredita.

Advokati Srbije u danima obustave rada neće postupati u postupcima pred sudovima i drugim organima bez izuzetka.

U toku obustave rada advokati mogu da sačinjavaju pismene podneske koji su vezani za rok i u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta.

Obustavom rada advokati Srbije žele da izraze najoštrije protivljenje objavljenoj dopuni pravnog stava Građanskog odeljenja VKS-a kojom se, kako navode, “na direktan način narušava pravna sigurnost građana Srbije”.

AKS navodi i da obrazloženje dopune stava zbog svoje nejasnoće stvara mogućnost različitih tumačenja i odluka nižestepenih sudova.

– Odluka o obustavi doneta je kako bi se još jednom, javnost, građani i državni organi  upozorili na problem neujednačenosti sudske prakse od strane najvišeg suda u Srbiji koji izmenama i dopunama svojih stavova koji nisu izvor prava utiču na neravnopravnost građana u ugovornim odnosima sa bankama u postupku odobravanja kredita – navodi Advokatska komora Srbije.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments