U pojedinim razvijenim društvima, pokrenute su akcije za zabranu dihidrogen-monoksida. U pitanju je bezbojno jedinjenje, bez ukusa i mirisa, a koje je odgovorno za smrt desetina hiljada ljudi godišnje. Najčešće, smrt je izazvana inhalacijom ove supstance. Međutim, i dugotrajna izloženost kože dihidrogen-monoksidu izaziva oštećenje tkiva.

Uz to, dihidrogen-monoksid je glavni sastojak kiselih kiša, doprinosi eroziji prirodnih staništa, a značajne količine ove supstance pronađene su i u tumorima smrtno obolelih pacijenata.Uprkos tim opasnostima, upotreba dihidrogen-monoksida i dalje je legalna.

Ovo jedinjenje, između ostalog, koristi se i u nuklearnim elektranama, u proizvodnji stiropora, u distribuciji pesticida, a upotrebljava se i čak kao aditiv u pojedinim američkim restoranima „brze hrane“. Mnoge kompanije legalno bacaju otpadni dihidrogen-monoksid u reke i okeane.

Zagađenje ovom supstancom je globalno (izvesne količine pronađene su čak i u ledu na Antarktiku!), a njen uticaj na ekosistem je drastičan. Kada bismo videli ovakav tekst ili reklamu, da li bismo podržali zabranu ove supstance? I, da li bismo pri tom znali šta je to dihidrogen-monoksid?

Dihidrogen-monoksid je voda. Obična voda: dva puta vodonik, jedanput kiseonik.

Važno je primetiti da ništa izrečeno u prvom pasusu nije neistina. Udisanje vode zaista izaziva smrt mnogih, voda se koristi u nuklearnim elektranama i u restoranima „brze hrane“, a uticaj ovog jedinjenja na ekosistem jeste „drastičan“. Posredi je briljantan primer kako tendenciozno birane istinite informacije mogu zavesti. Drugim rečima, i manipulacija istinom je moguća. I sama upotreba javno korektnog i popularnog vokabulara čini da ljudi spuste svoj skeptički gard.

Autor: Danas.rs/nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments