Foto: pixabay.com

Sedmi Balkanski botanički skup održavaće se od 10. do 14. septembra u Novom Sadu, u zgradama Departmana za biologiju i ekologiju i Univerziteta u Novom Sadu, kao i u zgradi Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Organizatori skupa su Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu i Botaničko društvo “Andreas Volni“.

7. Balkanski botanički kongres je skup međunarodnog karaktera koji se dešava svake treće godine, počevši od 1997. godine, a okuplja istraživače koji se bave nekim od aspekata botanike.

Ovaj botanički skup stavlja poseban naglasak na biljke Balkanskog poluostrva i obuhvata deset istraživačkih oblasti: Anatomiju i fiziologiju biljaka, Taksonomiju i sistematiku biljaka, Molekularnu biologiju i genetiku biljaka, Floru, vegetaciju i fitogeografiju biljaka, Konzervacionu botaniku i invazivne biljke, Fitohemiju i biljne resurse, Poljoprivredu i šumarstvo, Botaničke kolekcije i istoriju, Etnobotaniku i Botaniku kriptogamnih biljaka.

Cilj skupa je prezentovanje dosadašnjih rezultata iz botanike, ali i razmena ideja i međusobno upoznavanje učesnika.

Više o skupu možete pogledati na OVOM LINKU.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments