Centar za rani razvoj predstavlja program podrške razvoju dece predškolskog uzrasta koja nisu uključena u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i njihovim roditeljima. Besplatne radionice će se održavati ponedeljkom i sredom od 17 i 30 do 19 časova, u vrtiću “Guliver”, Novo Naselje.

Program Centar za rani razvoj deci pruža priliku za ranu socijalizaciju i različite oblike kognitivne i motoričke stimulacije – kroz igru i radionice prilagođene uzrastu, a roditeljima priliku da kvalitetno provedu vreme sa detetom i upoznaju se sa novim aktivnostima koje mogu da praktikuju kod kuće.

Tokom kreiranja i realizacije radionica, akcenat je na zajedničkim aktivnostima roditelja i deteta, jer sam koncept programa podrazumeva i unapređivanje roditeljskih kompetencija.

Roditeljima su, pored radionica sa decom, na raslopolaganju i konsultovanje i savetovanje sa stručnim timom o svim temama važnim za razvoj dece, te razmena iskustva sa drugim roditeljima. Centar za rani razvoj je program koji realizuje CPZV – Centar za proizvodnju znanja i veština u saradnji sa PU “Radosno detinjstvo“.

Aktivnosti i sadržaji rada oslanjaju se na ciljeve i zadatke. Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koji predviđa oblasti rada kao što su razvoj govora, početni matematički pojmovi, muzičke, likovne i fizičke aktivnosti.

Osnovni pristup u radu sa decom je učenje kroz igru i igrovne i istraživačke aktivnosti, prilagođene uzrastu i interesovanjima deteta. Aktivnosti realizuju obučeni volonteri sa iskustvom, koji su po obrazovanju pedagozi, psiholozi i defektolozi, odnosno studenti završnih godina navedenih smerova.

Programom koordinišu Irina Milošević, master psiholog i Sara Pavić, dipl. defektolog.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments