Kroz laboratorije Doma zdravlja „Novi Sad” dnevno prođe između 700 i 800 pacijenata, a u proseku se uradi oko 6.500 analiza, te je donekle razumljivo to što se usled povećanog obima posla dogodi da nedostaju pojedini reagensi pred kraj meseca,  piše ”Dnevnik”.

Najčešće se dešava da nedostaje reagens neophodan za analizu CRP-a, najviše ispitivanog proteina plazme, koji predstavlja važan indikator kod upalnih procesa, nekroze tkiva ili traume. Osim toga, pokazao se kao efikasan i u proceni napredovanja bolesti i delotvornosti terapije.

”Naspram dinamike posla i njegovog povećanja, realizuje se i potrošnja reagenasa i u principu imamo dovoljno sredstava za rad”, rekla je načelnica Službe za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja „Novi Sad” dr Ksenija Škorić.

Kako je dodala, da li će tokom meseca ili godine biti povećan obim posla, unapred se ne može znati, te može da se dogodi da se krajem meseca potroše neki reagensi, ali to ne utiče u tolikoj meri da se obustavi redovan rad laboratorije.

Terapija za razređivanje krvi i u ambulantama

Sugrađani su doskoro dobijali terapiju za razređivanje krvi u Poliklinici Kliničkog centra Vojvodine, ali je 12. maja stupio na snagu novi Pravilnik o nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Njime su definisane nove laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom nivou zdravstvene zaštite te je iz tog razloga određena terapija prebačena u nadležnost domova zdravlja.

”Od sredine maja pacijenti kojima mora da se odredi terapija za razređivanje krvi ne moraju više da odlaze samo u Polikliniku već će ih lekari primati i u domovima zdravlja – u tri centralna objekta na Limanu, Bistrici i u Zmaj Ognjena Vuka”, rekla je dr Ksenija Škorić.

Dom zdravlja se snabdeva potrebnim sredstvima putem javne nabavke, koja se raspisuje za svaku godinu, poručuje naša sagovornica.

Kako je rekla, stav Doma zdravlja „Novi Sad” i Službe za laboratorijsku dijagnostiku je taj da pruži osiguranicima ravnomernu potrošnju reagenasa tokom cele godine, odnosno do isteka javne nabavke.

”Količinu reagenasa koju dobijemo za godinu dana podelimo podjednako na sve mesece tako da pacijenti mogu dobiti traženu analizu kako u toku prvog meseca, tako i u toku poslednjeg, dok traje javna nabavka”, rekla je Ksenija Škorić, i dodala da je taj način poslovanja u skladu s dobijenim, odnosno obezbeđenim novcem za nabavku reagenasa za analize.

One su predviđene Pravilnikom o nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou.

Autor: Dnevnik

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments