Tribina “Srbija i Poglavlje 24: pravda, sloboda, bezbednost biće održana u danas, 17. septembra u 19 časova u klubu “Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada.

Autor i predavač je dr Jelena Todorović Lazić.

Glavni cilj realizacije svih aktivnosti iz Poglavlja 24 jeste da se omogući slobodno kretanje ljudi, uz garantovanje njihove bezbednosti. Ovako postavljen okvir obuhvata dosta šaroliku lepezu pitanja– od upravljanja spoljnim granicama Unije, preko pitanja vizne politike, migracija i azila, zajedno sa pravosudnom saradnjom u građanskim i krivičnim stvarima. Na tribini će biti reči o tome kako Komisija vidi situaciju u Srbiji za prethodnu godinu posmatrajući Poglavlje 24.

Tribina “Delovanje Hizmet pokreta i njegove političke posledice“, biće održana danas, 17. septembra u 18 časova u klubu “Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada.

Autor i predavač je MA Mirela Lončar.

Jedan od transnacionalnih religijskih aktera koji je aktivan u današnjem svetu jeste i Gulenov pokret ili Hizmet pokret (služba). Ovaj pokret je formiran šezdesetih godina prošlog veka u sekularnoj Republici Turskoj.  Osnivač Hizmet pokreta je bivši turski imam Muhamed Fetulah Gulen.  Gulenov pokret se „formalno“ deklariše kao društveni pokret utemeljen u vrednostima islama. Cilj ovog pokreta jeste stvaranje transnacionalnog društva – zlatne generacije idealnih ljudi (altin nesil).

Gulenov pokret se od devedesetih godina prošlog veka proširio  izvan granica republike Turske i formirao institucije i organizacije, prvenstveno obrazovnog karaktera, svuda na svetu. Međutim, ono što je bitna činjenica koja nas upućuje na pravu prirodu delovanja Gulenovog pokreta jeste pokušaj puča 15. jula 2016. godine u Republici Turskoj. Ovaj krucijalni događaj menja percepciju razumevanja i prirode delovanja Gulenovog  transnacionalnog islamskog pokreta, kako u Republici Turskoj, tako i u drugim zemljama u kojima je ovaj pokret prisutan. Da je Gulenov pokret i politički pokret koji ima za cilj preuzimanje političke moći nastojaćemo da prikažemo na našem predavanju.

Mirela Lončar je  doktorantkinja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i autorka naučne monografije “Osnove političkog delovanja Hizmet pokreta“.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments