DZNS: Patronažna služba pohvaljena od UNICEF-a

       

Regionalna Кancelarija UNICEF-a pokrenula je evaluaciju UNICEF-ovih programa koji su podržali unapređenje, a u nekim zemljama i ponovno uspostavljanje, patronažne službe za kvalitetniju podršku dobrobiti i razvoju dece u najranijem detinjstvu. Srbija je jedna od tih zemlja u kojoj su ovi programi, kao deo saradnje sa Ministartsvom zdravlja Republike Srbije, započeli još početkom 2000. godine i ponovo se intenzivirali početkom 2014. godine.

Tim povodom, supervizijski tim međunarodne agencije Curatio International Foundation je na čelu sa nacionalnom konsultantkinjom Unicef-a dr Bosiljkom Đikanović posetio Dom zdravlja “Novi Sad” gde su uradili superviziju 13. i 14. maja.

Evaluacija je uključila sastanke i intervjue sa predstavnicima Doma zdravlja “Novi Sad”, načelnicom patronažne službe, pedijatrima i drugim partnerima (institucijama i NVO) koji sarađuju sa polivalentnom patronažnom službom. Pored toga, realizovani su razgovori sa focus grupom trudnica i roditelja dece starosti do 3 godine kako bi oni izneli svoje mišljenje o saradnji sa patronažnim sestrama.

Evaluacioni tim je nakon dva dana boravka u našem gradu otišao sa pozitivnim utiscima i pohvalama o radu polivalentne patronaže Doma zdravlja “Novi Sad”.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments