Polivalentna patronažna služba Doma zdravlja Novi Sad započela je realizaciju projekta Stop zarazi.

Veliki Rit i Bangladeš su naselja u opštini Novi Sad sa pretežno romskom populacijom. Stanovništvo ovih naselja živi ispod svih standarda dostojanstvenog života. Higijenski uslovi u naseljima su loši, a socio- ekonomski uslovi poražavajući.

“U petak 12. oktobra u periodu od 9 do 11 časova bili smo sa stanovnicima ovih naselja gde su oni mogli da provere vrednosti šećera iz kapilarne krvi i krvnog pritiska i sa kojima smo razgovarali o tome na koji način mogu sačuvati i unaprediti svoje zdravlje”, saopštava Dom zdravlja Novi Sad.

Loši uslovi života, prisustvo faktora rizika udruženih sa deficitom znanja jesu ti koji dovode do oboljevanja od onih koji spadaju u grupu masovnih hroničnih nezaraznih bolesti. Oko 20% stanovnika nema zdravstveno osiguranje. S obzirom na to da se oni zbog loših materijalnih uslova ne odazivaju na preventivne aktivnosti koje se organizuju u cilju detektovanja prisustva faktora rizika van naselja u kojima žive, odlučili smo se da organizujemo preventivne preglede u ovim naseljima.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments