Foto: vojvodina.gov.rs

Slovačka Republika jedna je od zemalja Evropske unije, koja je ponudila Srbiji pomoć u borbi protiv pandemije virusa korona, te je danas u Ginekološko-akušersku kliniku u Beogradu stiglo 5000 zaštitnih mantila, 247 paketa sa sredstvima za higijenu, 15.000 PCR testova i pet baterijskih akumulatora.

U pitanju je donacija koja se ostvaruje kroz Mehanizam civilne zaštite Evropske unije (EUCPM), i jedan od elemenata tog Mehanizma – rescEU. Evropska unija platila je i deo troška transporta ove opreme.

Takođe, pomoć Srbiji ponudila je i Nemačka, te se očekuje i donacija od 45.000 litara sredstva za dezinfekciju ruku, kao i 970 litara sredstva za dezinfekciju površina.

Istovremeno, rescEU mobiliše još sredstava kako bi odgovorila na zahtev Srbije za pomoć. Sledećih 600 000 FFP2 maski i 650 000 pari rukavica biće isporučeno u Srbiju, najverovatnije iz zaliha, koje su smeštene u Grčkoj.

Podsetimo i da je kroz Mehanizam civilne zaštite Francuska krajem decembra donirala Srbiji pet generatora od po 10 litara, pet ekstraktora kiseonika, pet protočnih ventila, pet kiseoničnih nosnih kanila, 200 maski sa visokom koncentracijom kiseonika, kao i 200 maski sa niskom koncentracijom kiseonika.

Više o podršci Evropske unije sektoru zdravstvene zaštite u Srbiji možete pročitati u zasebnoj vesti.

Šta je Mehanizam civilne zaštite?

Mehanizam civilne zaštite EU olakšava saradnju u reagovanju u vanrednim situacijama, pripremi i prevenciji između država članica, kao i nekoliko drugih evropskih zemalja. Srbija je postala član Mehanizma 2015. godine,

Mehanizam je ponovo aktiviran, na zahtev Srbije, tokom krize nastale pandemijom virusa korona. Kroz Mehanizam civilne zaštite EU u Srbiju je stigla medicinska oprema, laboratorijski materijal, lična zaštitna oprema, a jedna od konkretnih isporuka podrazumevala je dopremanje 10.000 maski iz skladišta hitne medicinske opreme Evropske unije – RescEU.

RescEU

EU je tokom 2019. godine ojačala komponente svog upravljanja rizikom od katastrofa unapređivanjem Mehanizma civilne zaštite EU. Najnoviji uvedeni element – rescEU – ima za cilj poboljšanje zaštite građana od katastrofa i upravljanja nastajućim rizicima. Pored toga, rescEU uspostavlja novu evropsku rezervu resursa (‘rescEU rezerva’) koja uključuje flotu vatrogasnih aviona i helikoptera, avione za medicinsku evakuaciju, kao i zalihe medicinske opreme i terenskih bolnica koje mogu odgovoriti na zdravstvene vanredne situacije, i hemijske, biološke, radiološke i nuklearne incidente.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments