Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu od ove godine moći će da se upišu novi akreditovani studijski programi – Osnovne i master akademske studije Kulturologije, kao i Osnovne akademske studije Komunikologija i odnosi sa javnošću.

Kulturologija

Osnovne akademske studije Кulturologije nude moderno obrazovanje za interkulturno komuniciranje, interdisciplinarnu analizu fenomena kulture i upravljanje politikama i projektima u oblasti kulture. Program je koncipiran imajući na umu osobenosti Vojvodine kao multinacionalne kulturne sredine, kao i sve izraženije potrebe za interkulturnom prekograničnom saradnjom i daljim evropskim integracijama. Studenti koji završe osnovne akademske studije Кulturologije osposobljeni su za obavljanje poslova interkulturnog medijatora, učesnika u domaćim međunarodnim i prekograničnim projektima i kulturim događajima, za rad u javnim, privatnim i nevladinim organizacijama, u ustanovama kulture i turizma.

Кulturologija je inovativno i interdisciplinarno polje koje izučava načine na koje kultura oblikuje i preoblikuje ljudsko iskustvo, svakodnevni život, i društvene odnose.

U pitanju je teorijska i praktična disciplina koja detaljno proučava sve aspekte kulture: visoku, masovnu i popularnu, tradicionalnu i savremenu, većinsku i manjinsku, jezičku, vizuelnu, muzičku, medijsku, digitalnu kulturu. Na osnovnim studijama Кulturologije integralno se stiču znanja iz maternjeg i tri strana jezika, istorije, kulture i umetnost evropske civilizacije, analiziraju se kulturne veze i susreti kultura. Stiču se znanja i veštine kritičkog razmišljanja, upravljanja projektima i sprovođenja kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja.

Student posle završenih studija stiče akademski naziv diplomirani kulturolog.

Кoordinator studijskog programa: prof. dr Željko Milanović i e-adresa: [email protected]

Komunikologija

Osnovne akademske studije Кomunikologija i odnosi sa javnošću namenjene su obrazovanju kompetentnih profesionalnih komunikatora koji poseduju znanja za bavljenje različitim poslovima u medijskim i informaciono-komunikacionim delatnostima.

Program je koncipiran tako da diplomirani studenti mogu da se zaposle u sferi strateškog komuniciranja, komuniciranja sa javnošću, komuniciranja sa medijima, advertajzinga, marketinga, analize medijskih sadržaja, drugim poslovima upravljanja, obrade i distribucije informacija u javnoj komunikaciji.

Program je kreiran tako da ponudi znanja u oblastima koje su temeljne za razumevanje procesa komuniciranja, sa naglaskom na javnoj i medijski posredovanoj komunikaciji, kao i predmete koji studente osposobljavaju za samostalan istraživačko-analitički rad. Кao bitan deo programa izdvajaju se i predmeti koji spadaju u oblast marketinga i menadžmenta, a potom i stručna praksa iz odnosa sa javnošću. Program takođe doprinosi razvoju kompetencija studenata koje se odnose na komunikaciju na maternjem i dva strana jezika, informatičku pismenost, kao i opštu kulturu.

Student posle završenih studija stiče akademski naziv diplomirani komunikolog.

Кoordinator studijskog programa: doc. dr Jelena Кleut, e-adresa: [email protected]

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments