Obavite zdravstveni pregled u luksuzno opremljenom prostoru Polikilinike Orto – MD sa najmodernijom medicinskom opremom i pod nadzorom vrhunskih doktora specijalista.

Poliklinika Orto – MD pruža kompletnu medicinsku uslugu na jednom mestu, od dijagnostike do lečenja. Visokostručno osoblje, savremena tehnologija, funkcionalan prostor i ljubaznost su nešto čime se ova klinika ponosi.

Nude kvalitetnu, brzu i preciznu uslugu iz različitih oblasti savremene medicine kao što su: opšta praksa, pulmologija, rendgen, ultra zvuk, transport pacijenata, kućna poseta i skrining testove.

Poliklinika Orto – MD je jedina privatna klinika registrovana za prevoz pacijenata u Srbiji.

Opšta praksa

Ne morate više čekati u dugim redovima kako biste stigli do svog lekara. Lekar opšte prakse je dostupan u ordinaciji, ali i kućnim uslovima i pruža kvalitetne, profesionalne i kompletne medicinske usluge iz ove oblasti, kao što su: opšti pregledi odraslih, dijagnostikovanje i lečenje akutnih i hroničnih zaraznih i nezaraznih bolesti, praćenje hroničnih nezaraznih bolesti, davanje intravenskih, intramuskularnih i subkutanih injekcija, davanje infuzionih rastvora, upućivanje na laboratorijske pretrage, upućivnje specijalistima drugih oblasti.

Rendgen

Vrše specijalne i klasične radiološke snimke.

Specijalni radiološki (rendgen) snimci obuhvataju dodatne snimke kojim se dobija uvid u detalj ili funckiju snimanog dela tela kada se klasičnim snimcima ne može dobiti zadovoljavajući rezultat. Isto tako ovi snimci se mogu tražiti zajedno sa klasičnim radiološkim snimcima radi dobijanja sto detaljnijeg razultata.

Radiološki snimci koji obuhvataju sve zglobove i duge kosti nazivaju se klasični radiološki snimci.

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika je potpuno bezbedna, široko primenljiva dijagnostička metoda koja je prisutna u svakodnevnoj medicinskoj praksi. Pomoću sonde koja emituje i prima ultrazvučne talase, moguće je vizualizovati mnoge organe i tkiva ljudskog organizma i na taj način otkriti različite bolesti.

Osim toga, primenom dopler tehnike, moguće je proceniti protok krvi kroz određene krvne sudove i odrediti stepen suženja krvnih sudova, a posebnim ultrazvučnim kardiološkim pregledom (ehokardiografijom) mogu se otkriti neka od srčanih oboljenja (uvećanje srčanih komora, bolesti srčanih zalistaka, procena pumpne funkcije srčanog mišića…).

Skrining testovi

Srbija je po obolevanju od raka na 18. a po smrtnosti na drugom mestu u Evropi. To ukazuje na neophodnost većeg angažovanja na preventivi i ranom otkrivanju raka.

Svoje preglede možete zakazati na:

Telefon
+381 (21) 382 20 93;
+381 (21) 649 77 47;
+381 (63) 129 94 22

E-mail
[email protected]

Adresa
Futoška 117, 21000 Novi Sad, Srbija

Skrining predstavlja prepoznavanje do tada neotkrivene bolesti, korišćenjem skrining testa u prividno zdravoj, tj. asimptomatskoj ciljnoj populaciji. Skrining test se primenjuje sa ciljem ranog otkrivanja bolesti. Treba da bude visoko senzitivan, specifičan i lako primenljiv.

Kućna poseta

Ukoliko niste u mogućnosti da odete do lekara, to ne znači da ne možete dobiti medicinsku uslugu. Lekarski tim Poliklinike Orto – MD pruža vrhunsku medicinsku uslugu u vašem domu. Bez dugih čekanja i odlazaka lekaru, po pozivu, dolaze na vašu adresu.

Tokom kućne posete može se obaviti veliki broj pregleda, uključujući i specijalističke, uzeti uzorak za laboratorijske analize, uraditi EКG, davati infuziona terapija, intramuskularne, subkutane, intravenske injekcije, previjanje rana, promena urinarnih i drugih katetera…

Promo tekst

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments