(FOTO) VODOVOD: Divlja deponija pored izvorišta Petrovaradinska ada

       

U martu tekiće godine JKP “Vodovod i kanalizacija“ skrenulo je pažnju javnosti, pre svega našim sugrađanima, da zaštita izvorišta pitke vode postaje sve zahtevniji zadatak, ali i da njihovo preduzeće čini sve da adekvatno odgovori tom izazovu.

Tada je istaknuto da ljudski faktor i te kako utiče na okruženje i kvalitet života na šta ukazuje necivilizovano vladanje pojedinica koje je iznova došlo do izražaja u svom punom zamahu.

Na fotografijama se jasno vidi deo divljih deponija pored izvorišta Petrovaradinska ada, gde osim toga postoji i “divlje naselje“ koje nema kanalizaciju, kao i ugostiteljski objekat.

JKP “Vodovod i kanalizacija“ radi sve, u okviru svoje nadležnosti, da zaštiti izvorišta vode pa su s tim u vezi postavljene i upozoravajuće table u neposrednoj blizini bunara na izvorištima. Pri tom, iznova naglašavaju da su izvorišta veliko bogatstvo koje naš grad ima i da se prema njima moramo odgovornije odnositi.

Kao što znamo, Novi Sad pijaću vodu crpi iz izvorišta podzemnih voda, a ona predstavljaju prvu zonu sanitarne zaštite i u njihovoj neposrednoj blizini ne smeju se graditi ili upotrebljavati objekti i postrojenja, koristiti zemljište ili obavljati druge delatnosti ukoliko iste ugrožavaju zdravstvenu ispravnost vode na izvorištu. Zone sanitarne zaštite unete su u Prostorni plan Novog Sada, zavedene u urbanističku dokumentaciju i samim tim zakonski su pravosnažne.

Veoma je važno naglasiti da deponovanje otpada dovodi do zagađivanja zemljišta i podzemnih voda. Tokom padavina koje se filtriraju kroz masu deponovanog otpada rastvaraju se i štetne materije, čime se zagađuju i zemljište i podzemne vode. Dodatni problem predstavlja i činjenica da zagađivanje tla nema isključivo lokalni karakter, već zahvata i širi prostor.

Sve gore pomenuto iziskuje dodatno angažovanje zaposlenih i opreme, ali JKP “Vodovod i kanalizacija“ nastoji da maksimalnim angažovanjem svih svojih proizvodnih i distributivnih kapaciteta i ljudstva, obezbedi dovoljne količine kvalitetne pijaće vode za sve potrošače u Novom Sadu i prigradskim naseljima koji su na mreži. S obzirom na to da svedočimo očigledno jednostranom odnosu prema najznačajnijem resursu na planeti zemlji, JKP ”Vodovod i kanalizacija” obavestiće nadležne inspekcije i Agenciju za zaštitu životne sredine o najnovijoj deponiji na izvorištu Petrovaradinske ade, a slanjem fotografija i ovim apelom žele da upozore i pozovu pojedince na odgovorno i savesno ponašanje, jer će u suprotnom posledice biti katastrofalne kako za nas tako i za našu budućnost.

Autor: nsuzivo.rs

Komentari: