Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, održaće  osnovnu obuku u cilju sticanje licence MEDIJATOR – POSREDNIK koju nakon obuke u skladu sa utvrđenim zakonskim pravilima izdaje Ministarstvo pravde RS .

Osnovna obuka će se održati u Novom Sadu počev od 26. februara 2020. godine u prostorijama Bulevar Mihajla Pupina 17, 21000 Novi Sad.

Osnovnu obuku realzuje i izvodi Fakultet političkih nauka Beograd je u trajanju od 5 dana, po programu koji je akreditovao kod Ministarstva pravde Republike Srbije, a u skladu sa Zakonom o posredovanju (medijaciji) i Pravilnikom o programima obuke za posrednike.

Po završetku programa kandidati/kinje dobijaju odgovarajući sertifikat i stiču uslov za lincencu iz oblasti medijacije koju izdaje Ministarstvo pravde na osnovu završene osnovne obuke. Polaznici obuka koji rade u socijalnoj zaštiti, dobijaju odgovarajući broj bodova za licenciranje, jer su programi istovremeno akreditovani u Republičkom sistemu socijalne zaštite.

Osnovna obuka je namenjena u svim oblastima i u svim vrstama organizacija, u javnom i privatnom sektoru.

Veštine i znanja medijatora su posebno korisna za:

  1. rukovodioce,
  2. pravnike,
  3. profesionalce u ljudskimresursima, menadžere,
  4. pedagoge i psihologe,
  5. stečajneupravnike, izvršitelje,
  6. pojedince koji žele da unaprede svoje komunikacione i pregovaračkeveštine, kao i
  7. za sve one koji žele da im medijacija bude profesionaln aorijentacija.

Realizatori programa je državna ustanova – Fakultet političkih nauka Univerziteta Beograd, a autori  su:

  • dr Tamara Džamonja Ignjatović, specijalista medicinske psihologije, licencirana medijatorka, Fakultetu političkih nauka u Beogradu,
  • Dr Vera Despotović, socijalna radnica, porodična i psihodrama terapeutkinja i specijalista medijacije, Fakultet za medije i komunikaciju
  • Vladan Jovanović, dipl. pravnik i specijalista porodične medijacije

Medijacija je alternativni način rešavanja sporova, u kojem treće nezavisno, neutralno i nepristrasno lice, posrednik – medijator, pomaže stranama u sukobu da dođu do uzajamno prihvatljivog rešenja.

Medijator je specijalno obučena osuba (neutralna strana) za posredovanje u konfliktima (medijacija).

Širenjem medijacije na teritoriji Srbije od značaja ja ne samo za učesnike u sporu, već i za državu i lokalnu samoupravu, odnosno gradove i opštine.

Regionalna kancelarija posrednika Niš, prima prijave kao organizator obuke po datom ovlašćenju od strane (Fakulteta političkih nauka Beograd) i koordinira sa kandidatima u cilju njene realizacije.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments