Komunikacija među ljudima uvek je bila od presudnog značaja. Odvijala se na razne načine, a jedan od neobičnijih načina je bio putem golubova pismonoša. Postoje zapisi o korišćenju golubova za prenošenje poruka još u antičkim civilizacijama.

Petrovaradinski golubovi pismonoše

Za vreme ratova, golubija pošta  bila je veoma interesantna za vojne krugove. Bila je brza, jeftina i pouzdana. Upotrebljavali su se golubovi sive ili plave boje, zbog boljeg uklapanja u boju neba. Sa tim se rizik od napada ptica grabljivica sveo na najmanju mogućnost.

Srpska vojska je uvidela značaj ovakve komunikacije između štabova. Tako je 1900. godine odabran jedan mladi i vrstan inženjerski poručnik Kosta Miletić i poslat je u Santpektersburšku tehničku školu carske Rusije na obuku koja je trajala blizu dve godine.

Mladi poručnik je u Rusiji prikupio i prva meteorološka i vazduhoplovna znanja. Srpski vojvoda Stepa Stepanović je 1908. godine, sada već kapetanu Kosti Miletiću, naredio da u Nišu otpočne sa radom golubija stanica.

Za vreme Prvog svetskog rata, korišćenje golubova pismonoša se intenziviralo i veoma su se dobro pokazali na Solunskom frontu, gde su pomogli velikoj pobedi srpske vojske i saveznika.

U Petrovaradinu je 1928. godine formiran jedinstveni red vojske nazvan “Golubija pošta”. Golubija stanica bila je smeštena u kasarni na Trandžamentu, koja je bila u sastavu vojske Kraljevine Jugoslavije. Još za vreme austrougarske vladavine, na Petrovaradinskoj tvrđavi su postojale ovakve stanice i posebno obučeni vojnici.

Pronalaskom savremenih elektronskih načina komunikacije ovakav vid slanja poruka je  zastareo i brzo izbačen iz sistema.

 

autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments