Grad obezbedio subvecnije za otvaranje novih radnih mesta u jednokratnom iznosu od 250.000 dinara

Iz budžeta Novog Sada izdvojeno je pet miliona dinara za Fond za lečenje dece obolele od teških bolesti.

Ugovor je sklopljen između Grada Novog Sada i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, odnosno Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji, a u prisustvu člana Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Zoltana Horvata i Pokrajinskog sekretara za zdravstvo doc. dr Zorana Gojkovića.

Ugovorom je precizirano da će davalac pomoći, primaocu pomoći, do kraja decembra 2017. godine, uplatiti sredstva na ime pomoći deci i mladima obolelim od teških bolesti koji se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji, radi njihovog lečenja u inostranstvu i to u iznosu od pet miliona dinara.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments