Foto: Instagram @bridgeatsunrise

Uprava za kulturu Grada Novog Sada ulaže maksimalne napore da umetnici, kulturni radnici i lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, što manje trpe posledice krize izazvane pandemijom COVID-19.

Ukidanjem vanrednog stanja u Republici Srbiji stiču se uslovi da Uprava ubrza sve radnje i aktivnosti na sprovođenju javnih konkursa, uz obaveznu komunikaciju sa predlagačima projekata u vezi sa eventualnim promenama termina i načina realizacije predloženih projekata. Nakon izbijanja epidemije bila je onemogućena normalna realizacija projektnih aktivnosti i to na četiri aktuelna konkursa: Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti savremenog stvaralaštva, potom u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa, Кonkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2020. godini i Javni konkurs za izbor projekata u oblasti književnosti (stvaralaštvo i prevodilaštvo) i izdavaštva u 2020. godini.

Pošto se okolnosti polako normalizuju, Uprava za kulturu će pojačati angažman da se planirane projektne aktivnosti u oblasti kulture sprovedu na najefikasniji način. Gradska uprava za kulturu nastaviće redovno da vrši uplatu socijalnih doprinosa za lica koja samostalno obavljaju umetničku i drugu delatnost u oblasti kulture reprezentativnim udruženjima. Isplata za prvi kvartal ove godine, realizovana je u zakonom predviđenom terminu, dok se uplata doprinosa za drugi kvartal planira i biće sprovedena u zakonom predviđenom roku.

Za korisnike iz oblasti kulture, prilikom naplate zakupa poslovnih, kancelarijskih, galerijskih i programskih prostora, za period vanrednog stanja, biće primenjena ista pravila kao i kod drugih zakupaca kod Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravno poslove, a na osnovu paketa mera podrške koje je usvojio Grad Novi Sad.

Imajući u vidu osetljivost i značaj oblasti kulture u Novom Sadu, kao i činjenicu da je Novi Sad zvanično Evropska prestonica kulture za sledeću godinu, Gradska uprava za kulturu nastojaće da kroz različite modele omogući kvalitetan angažman kulturnih radnika, kao i realizaciju njihovih programa.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments