foto: Aleksandar Milutinović

Uvidom u evidenciju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, konstatovano je da postoji oko 4 350 takvih objekata na teritoriji Grada Novog Sada. Iz Gradske uprave za inspekcijske poslove pozivaju sve one čije stambene jedinice nisu prošle proces registracije,  da u najskorijem roku izvrše svoje zakonske obaveze.

,,Nepostupanje po preporukama iz dopisa o službeno-savetodavnoj poseti, predstavlja osnov za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora i pokretanje prekršajnog postupka za svaku stambenu zajednicu pojedinačno’’, navodi se u saopštenju novosadske Uprave za inspekcijske poslove, čiji su komunalni inspektori, kako kažu, posetili skoro sve stambene jednice, i tom prilikom izdali preporuke sa adekvatnim rokom za otklanjanje uočenih nepravilosti.

Stupanjem na snagu novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada propisano je da se stambena zajednica upiše u Registar stambenih zajednica, preko upravnika ili lica ovlašćenog odlukom stambene zajednice (podnošenjem prijave u pisanoj formi, neposredno, poštom ili elektronski- putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave).

Za teritoriju Grada Novog Sada, registar vodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove, sa sedištem u ulici Narodnog fronta broj 53.

Vođenje Registra stambenih zajednica počelo  je 12. juna 2017. godine, a nadzor nad primenom onih odredbi novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, koje se odnose na registraciju stambenih zajednica na teritoriji Grada Novog Sada, vrši  Gradska uprava za inspekcijske poslove, Sektor komunalne inspekcije, Odsek za kontrolu komunalnih sistema, sa sedištem u ulici Dimitrija Tucovića broj 3.

Detaljno obaveštenje o registraciji i postupku, građani mogu dobiti na ovom linku.

 

autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments