“Informatika“ Novi Sad uvela QR kod na račun objedinjene naplate

       
Informatika

Narodna banka Srbije uvodi novi način plaćanja uz pomoć QR (Quick Response) koda koji ima za cilj da smanji troškove platnih transakcija i učini elektronska plaćanja jednostavnijim, čime se građani podstiču da koriste bezgotovinske oblike plaćanja.

Prateći preporuku NBS, ali i svetske trendove, JKP Informatika Novi Sad je među prvim implementirala jedinstveni QR kod i to već na avgustovskim računima koji ovih dana stižu na adrese naših sugrađana.

Dovoljno je samo da korisnik usmeri kameru telefona i skenira QR kod, da bi se plaćanje iniciralo, čime se smanjuje mogućnost da korisnik napravi grešku prilikom unosa podataka vezanih za plaćanje. Popularnost QR koda kod plaćanja u svetu konstantno raste.

Podaci koji su sadržani u QR kodu na štampanim računima dovoljni su da se bez greške i neuporedivo brže, formira nalog za uplatu, očitavanjem na POS terminalima, odnosno u aplikaciji za mobilno bankarstvo.

Autor: nsuzivo.rs

Komentari: