Na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, prvi put u Srbiji izvedena je perkutarna koronarna hemo-dinamska podrška srca, kojom se uspešno sprečava dalje slabljenje srčanog mišića pacijenata. Intervencija je trajala dva sata, izveli su je iskusni interventni kardiolozi, u saradnji sa vaskularnim hirurzima, a pacijent će danas biti otpušten na kućni oporavak.

Zahvat je urađen 60-ogodišnjem pacijentu iz Vojvodine, koji je primljen kao hitan slučaj sa akutnim oštećenjem srčane funkcije. Nakon bezmalo dvosatne intervencije, kojom bi trebalo da bude sprečeno dalje slabljenje srca, pacijent se oseća dobro i čeka povratak kući. Tu kompleksnu proceduru, prvi put u našoj zemlji, izveli su vrhunski interventni kardiolozi i vaskularni hirurzi Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

Profesor dr Milovan Petrović, rukovodilac Klinike za kardiologiju, objašnjava da je reč o unapređenju jedne starije metode, kao “implantacije intraaortne balon pumpe, jer koristi deo tog uređaja i novi kateter, novu pumpu.”

“Taj kateter sa pumpom se implantira u levu srčanu komoru kroz arteriju i aortu i izvlači krv iz leve srčane komore i ubacuje u aortu i na taj način olakšava rad srčane komore”, precizira profesor Petrović.

Perkutarna hemodinamska podrška srca, koja je pre dve godine primenjena u Holandiji, bila je profesionalni izazov našem timu lekara.

“Ovaj kateter omogućava povećanje volumena srca od preko 2 litra u minuti tokom izvođenja procedure i time, na neki način, pravi intervenciju sigurnijom, a olakšava rad srcu, sa jedne strane, a sa druge strane, olakšava oporavak nakon vaše revaskularizacije perkutarnim metodama”, kaže prof. dr Dragan Debeljački, načelnik Službe za invanzivnu hemodinamiku i radiološku dijagnostiku.

Doktor Debeljački napominje da bi na njihovom Institutu godišnje moglo da se uradi i do 200 takvih intervencija, ali im nedostaje adekvatna finansijska podrška od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, budući da je zahtevna i skupa.

Kako ističe, svoja iskustva podelili su sa kolegama sa drugih Instituta, tako da bi ta tehnika sprečavanja srčanog slabljenja, uskoro mogla da se primenjuje i u drugim gradovima Srbije.

Izvor: RTV

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments