Izložba o Slobodanu Jovanoviću od 2. do 30. septembra

       

Povodom obeležavanja 150 godina od rođenja srpskog pravnika, istoričara, publiciste, književnika i političara Slobodana Jovanovića (Novi Sad, 1869 – London, 1958) Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor Jovanovićevih dela, kao i literature o njemu, može se pogledati od 2. do 30. septembra u javnom katalogu Biblioteke i na njenom veb-sajtu.

Autorka izložbe je Silvija Čamber, urednik Selimir Radulović.

Slobodan Jovanović bio je potpredsednik Ministarskog saveta Кraljevine Jugoslavije (27. mart 1941 – 11. januar 1942), predsednik Ministarskog saveta Кraljevine Jugoslavije (11. januar 1942 – 26. jun 1943) u Londonu, profesor Beogradskog univerziteta (1897−1940), predsednik Srpske kraljevske akademije, rektor Beogradskog univerziteta, profesor javnog prava i dekan Pravnog fakulteta u Beogradu. Tokom oba balkanska rata, 1912. i 1913, bio je šef Presbiroa pri Vrhovnoj komandi srpske vojske. U ratnom Presbirou radio je i od početka Prvog svetskog rata do 1917, kada mu je dodeljen rad u Ministarstvu inostranih dela. Ekspert na Кonferenciji mira u Parizu 1919, teoretičar koji je između 1932. i 1936. godine objavio sabrana dela u 17 tomova, predsednik Srpskog kulturnog kluba (1937−1941).

Posle Drugog svetskog rata, Jovanovićeve knjige nisu štampane u Jugoslaviji sve do 1990. godine. Odlukom Okružnog suda u Beogradu 2007. godine je rehabilitovan, a presuda kojom je osuđen na robiju i gubitak časti je proglašena ništavnom. Tek 53 godine nakon smrti, njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani u Londonu 1. decembra i dopremljeni avionom u Beograd 8. decembra 2011. godine. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu 10. decembra 2011.

Slobodan Jovanović bio je veoma plodan autor i tokom svog životnog veka je napisao i objavio gotovo trideset istorijskih, pravnih i političkih rasprava, knjiga, studija i udžbenika: O suverenosti (1897), O dvodomnom sistemu (1899), Velika narodna skupština (1900), Srpsko-bugarski rat (1901), Engleski parlamentarizam (1902), Svetozar Marković (1903−1920), Osnovi pravne teorije o državi (1906, 1914, 1922), Osnovi javnog prava Кraljevine Srbije (1907−1909), Makijaveli (1907, 1912), Naše ustavno pravo u 19. veku (1907), Ustavno pravo Кraljevine Srbije (1907), Političke i pravne rasprave (1908−1910), Ustavobranitelji i njihova vlada (1838−1858) (1912, 1925), Univerzitetsko pitanje (1914), Vođi francuske revolucije (1920), O državi (1922), Druga Vlada Miloša i Mihaila (1923), Ustavno pravo Кraljevine SHS (1924), Vlada Milana Obrenovića (1926−1927), Vlada Aleksandra Obrenovića (1929−1931), Iz istorije političkih doktrina I−III (1935), Poratna država (1936), Gledston, Jugo-istok (1938), Američki federalizam, (1939), Primeri političke sociologije: Engleska, Francuska, Nemačka 1815−1914 (1940), O totalitarizmu (1952), Moji savremenici (1962), Portreti iz istorije i književnosti (1963), Jedan prilog za proučavanje srpskog nacionalnog karaktera (1964), Zapisi o problemima i ljudima 1941−1944 (1976).

Autor: nsuzivo.rs/Biblioteka Matice srpske

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments