Foto: Autobusi.net

Na prodajnim mestima JGSP „Novi Sad“ 7. februara 2018. godine počinje izrada godišnjih karata po povlašćenim cenama za sve kategorije usluga prevoza, koje su to pravo ostvarile i prošle godine. Cene karata ostale su nepromenjene u odnosu na prošlu godinu.

Godišnje karte mogu da izrade sledeće kategorije korisnika usluga prevoza.

1.slepa i slabovida lica; osobe obolele od paraplegije, distrofije i srodnih obolenja, cerebralne i dečije paralize, multiple skleroze i reumatoidnog artritisa, kao i pratioci osoba sa invaliditetom koje, u skladu sa aktom izabranog lekara, imaju pravo na pratioca;
2.deca sa smetnjama u razvoju koja pohađaju osnovnu i srednju školu ili dnevni boravak, i omladina sa invaliditetom koja pohađa dnevni boravak na teritoriji Grada Novog Sada, kao i pratioci za ličnu pomoć deteta angažovani na osnovu rešenja Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, ili na osnovu akta izabranog lekara ukoliko je pratilac roditelj ili član porodičnog domaćinstva;
3.osobe na dijalizi i sa transplatiranim organima koje koriste tuđu negu i pomoć;
4.ratni, vojni invalidi i civilni invalidi rata, korisnici porodične invalidnine, kao i članovi porodica poginulih u oružanim sukobima posle 17. avgusta 1990. godine
5.izbegla, prognana i raseljena lica kojima je zbog teške bolesti potrebna češća kontrola lekara po kriterijumima gradskog organa nadležnog za zdravstvo i socijalnu zaštitu;
6.građani grada Novog Sada koji su stariji od 65 godina koji imaju prebivalište, odnosno boravište, na teritoriji Grada Novog Sada;
7.dobrovoljni davaoci krvi koji su dali krv preko 50 puta – žene, odnosno 100 puta-muškarci;
8.deca iz porodice sa troje i više dece, koja imaju prebivalište i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Novog Sada na istoj adresi, do kraja redovnog školovanja, a najduže do 26 godine života;
9.studenti sa invaliditetom na predlog Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom;
10.osobe obolele od hemofilije, cistične fibroze i drugih retkih bolesti.
Pratiocima osoba iz tačke 1. i 2. godišnja karta važi i kada se te osobe ne nalaze u vozilu.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments