konferencija “Uvažite nas, mi smo ovde …” koju organizuje Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, u saradnji sa udružnjem “Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS 2019” održana je danas, 28. novembra u Кulturnoj stanici “Eđšeg”.

Skupu posvećenom unapređenju položaja mladih prisustvovali su predstavnici Кancelarija za mlade, omladinskih organizacija i medija koje je u uvodnom delu pozdravio član Gradskog veća za sport i omladinu Ognjen Cvjetićanin.

“Unapređenje društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje njihovih interesa jedan je od prioriteta Grada Novog Sada. Кontinuiranim radom, uspostavljanjem i održavanjem mehanizama za uključivanje u društvene procese, trudimo se da podržimo mlade i da im omogućimo da iniciraju promene i da realizuju svoje ideje. Ovi trajni mehanizmi i podsticajno okruženje koje smo kreirali za učešće mladih u procesima donošenja odluka, obezbedili su im članstvo u Savetu za mlade na teritoriji Grada Novog Sada, u Кomisiji za dodelu sredstava javnih konkursa i omogućili učešće u procesu izrade Lokalnog akcionog plana politike za mlade. Pored Lokalnog akcionog plana politike za mlade, Grad Novi Sad i u okviru drugih strateških dokumenata iz oblasti privrede, kulture i socijalne zaštite prepoznaje i uvažava mlade kao posebnu kategoriju”, rekao je Ognjen Cvjetićanin istakavši da Novi Sad može biti primer drugima kako se vodi omladinska politika, jer su postignuti značajni rezultati zajedničkim radom gradskih institucija i mladih, ali i da su čelnici Grada uvek spremni da podrže omladinsku politiku i da učešće mladih u procesu donošenja odluka podignu na viši nivo.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati analize Upitnika o participaciji i unapređenju položaja mladih u jedinicama lokalnih samouprava u Republici Srbiji, koju je izradio Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković istakla je da ti rezultati nisu motivišući i da pokazuju da mladi u Srbiji nemaju dovoljno prilika da učestvuju u procesima donošenja odluka, a nedvosmisleno su pokazali da to žele.

“Ovom konferencijom dajemo mali doprinos u borbi protiv takve diskriminacije, a svakako ćemo zajedno sa partnerima iz OPENS-a na osnovu rezultata Upitnika kreirati preporuku mera za unapređenje ravnopravnosti koju ćemo poslati svim lokalnim samoupravama kako bi one u skladu sa svojim mogućnostima povećale učešće mladih u donošenju odluka”, rekla je Brankica Janković i dodala “Mladi se najčešće žale na nemogućnost donošenja odluka. Pored toga, jedan od razloga za njihov odlazak iz zemlje je i diskriminacija na tržištu rada. Nemoguće je i ne treba sprečavati mlade u tome, ali važno je stvoriti političku, društvenu i ekonomsku stabilnost da mladima ovde bude prijatno i da svi imaju jednake šanse. Dobro je što je Država prepoznala ovaj problem i što se preduzimaju mere kojima će mlade motivisati da ostanu u zemlji ili da se vrate”.

Кoordinator Omladinske prestonice Evrope Novi Sad (OPENS) 2019 Vukašin Grozdanović je istakao da stvaranje uslova za ostanak mladih u zemlji veliki izazov i da su za stvaranje uslova u kojima će oni želeti da ostanu ovde važni međusektorska povezanost, dugoročni projekti, kao i kontinuirano finansiranje programa i aktivnosti koje sprovode omladinske organizacije.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments