Međunarodna konferencija sudskih tumača u Novom Sadu

       

Treća konferencija stalnih sudskih prevodilaca i tumača Srbije sa međunarodnim učešćem biće održana 29. i 30. septembra u Svečanoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Konferenciju koja predstavlja najveći stručni prevodilački skup u Srbiji i doprinosi kreiranju platforme za razmenu iskustava sa kolegama iz regiona i inostranstva, organizuje Udruženje stalnih sudskih prevodilaca i tumača Srbije.

Sudski tumači/prevodioci su pravosudna profesija (kao javni beležnici, izvršitelji, sudski veštaci) čiji je rad u direktnoj vezi sa pravom građana na slobodu kretanja i izbor profesije, pravo na prevodioca u krivičnom postupku i neminovnu overu prevoda javnih isprava prilikom odlaska u inostranstvo i slično.

Usled pridruživanja EU, u procesu usklađivanja propisa Republike Srbije sa evropskim zakonodavstvom, Ministarstvo pravde je najavilo da će ove godine biti donešen Zakon o sudskim tumačima.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments