Savremeni performans, izložba fotografija i predstavljanje knjige koja sadrži fotografije propraćene tekstom/stihovima – delo Saše Aluševskog pod nazivom “Metamorfoza” održaće se danas, 30. decembra sa početkom u 19 i 30 časova u kulturnoj stanici Svilara.

Izložba je inspirisana projektom Ivane Kocevske. Nastala je kao spontani nastavak rada na plakatu za samu predstavu. Izabran je specifičan medij “kolodiumske fotografije“ zbog same prirode procesa koji najčešče daje nepredvidive rezultate i na neki način je potpuno skladan sa temom transformacija, što se jasno vidi na samim fotografijama. Isto tako sama specifika tog fotografskog procesa možda i najbolje odražava autorov stav prema fotografiji.

Pre otvaranja izložbe, planirano je da Ivana Kocevska i Valentino Apostolovski izvedu inserte performansa u trajanju od najviše 20 minuta.

Opis celog performansa:

“Predstava prikazuje proces transformacije kroz koji svako od nas (svesno ili nesvesno) prolazi. Postoji spoljašnja (vidljiva) i unutrašnja (ne uvek i ne svima) vidljiva transformacija. U ovom performansu predstavljen je proces koji je pokrenut unutrašnjom transformacijom – mislima, proces koji direktno utiče na fizičku (spoljašnu) promenu.
Koncept je baziran na filosofsko-psihološkom promišljanju čoveka, njegovoj individualnosti i unutrašnjem svetu. To je pokušaj predstavljanja unutrašnjeg procesa, razvoj misli kod svakog od nas, njihova manifestacija kroz fizičko ostvarivanje, odnosno materijalizacija u kinestestetički, koreografski jezik. Kretnje su inspirisane i korespondiraju s kretanjem buba. U toku predstave preko prve, druge ka trećoj metamorfozi menja se estetika i forma tela, sve dok ne dostigne formu osvešćenog, “probuđenog” tela.

  • Misao daje impuls da bi process kretanja započeo
  • Telo stvara zvuk
  • Ples materijalizuje muziku i daje joj formu
  • Transformacija može početi
  • Ona može biti ametabolička, hemimetabolička ili homometabolička, i zavisi od svakog od nas. Ovo je performans o unutrašnjoj transformaciji koja direktno utiče na spoljašnje.
    Otuda privlači ili odbija”, Ivana Kocevska.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments