Udruženje mladih “Sa Srbijom na TI“ drugu godinu za redom organizuje mini sajam turističkih regiona sa ciljem boljeg upoznavanja sa potencijalima Srbije. Ove godine, sajam će biti održan 30. novembra na Prirodno-matematičkom fakultetu, sa početkom u 10 časova.

Negovanjem i prenošenjem “žive kulturne baštine“, čuva se istorija, kultura i tradicija, koja izaziva osećaj identiteta i kontinuiteta jednog naroda. Samo razumevanjem, promocijom i prenošenjem znanja sa generacije na generaciju, nematerijalno nasleđe može da se očuva u budućnosti.

Udruženje mladih “Sa Srbijom na TI“ je 2018. godine prvi put organizovalo mini sajam turističkih regiona kako bi se pre svega mladi ljudi upoznali sa Srbijom i onim što ona nudi. Кrilatica kojom se vode jeste “Vreme je da sa Vi pređemo na TI“, a u kontekstu bližeg upoznavanja sa lepotama Srbije. Ove godine, sajam će biti posvećen brendovima Srbije koji su izdvojeni prema naiconalnom registru Republike Srbije, i koji ujedno predstavljaju naše bogato nematerijalno kulturno nasleđe.

Projekat je, kao i prošle godine, podržan od strane Prirodno – matematičkog fakulteta, a u saradnji sa AКUD “Sonja Marinković“ i Кongresnim centrom Master. Ono što izdvaja ovaj projekat jeste broj mladih ljudi, tačnije studenata, koju su uključeni u organizaciju i realizaciju samog sajma. Mladi sa svojim idejama prevazilaze okvire korica knjiga i u realnosti, na samom mestu dešavanja, stvaraju čudo.

Udruženje mladih “Sa Srbijom na TI“ je 2018. godine prvi put organizovalo mini sajam turističkih regiona kako bi se pre svega mladi ljudi upoznali sa Srbijom i onim što ona nudi. Кrilatica kojom se vode jeste “Vreme je da sa Vi pređemo na TI“, a u kontekstu bližeg upoznavanja sa lepotama Srbije. Ove godine, sajam će biti posvećen brendovima Srbije koji su izdvojeni prema naiconalnom registru Republike Srbije, i koji ujedno predstavljaju naše bogato nematerijalno kulturno nasleđe.

Projekat je, kao i prošle godine, podržan od strane Prirodno – matematičkog fakulteta, a u saradnji sa AКUD “Sonja Marinković“ i Кongresnim centrom Master. Ono što izdvaja ovaj projekat jeste broj mladih ljudi, tačnije studenata, koju su uključeni u organizaciju i realizaciju samog sajma. Mladi sa svojim idejama prevazilaze okvire korica knjiga i u realnosti, na samom mestu dešavanja, stvaraju čudo.

Pored sajma, događaj podrazumeva i održavanje konferencije na kojoj predavači govore o Srbiji iz svog ugla sa ciljem da studente što bliže upoznaju sa nasleđem Srbije kao i načinom na koji se to nasleđe može iskoristiti. Učestvovanje na konferenciji je potpuno besplatno, a nakon konferencije svaki učesnik dobija sertifikat.

Ipak, osnovni cilj ovog događaja jeste negovanje tradicije i nematerijalnog kulturnog nasleđa, što smatraju bitnim korakom ka očuvanju autentične kulturne baštine.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments