Foto: Novosti

Na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu trenutno nema pacijenata pozitivnih na COVID 19.

Od početka drugog pika prvog talasa COVID 19, od kraja juna, pa do sada u Odseku za izolaciju Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu hospitalizovano je 24 COVID 19 pozitivna pacijenta.

Prema rečima direktorke Instituta docent dr Jelene Antić ,na Institutu su hospitalizovana sva deca iz Vojvodine koja su bila PCR pozitivna, a kojima je zbog težine kliničke slike bilo potrebno hospitalno lečenje.

U Odseku je u tom periodu hospitalizovano 19 pedijatrijskih i 5 hirurških pacijenata, prosečnog uzrasta 5 godina, uključujući i 3 novorođenčeta. Pedijatrijski pacijenti imali su povišenu telesnu temperaturu, respiratorne, gastrointestinalne simptome, dok je dvoje pacijenata primljeno zbog poremećaja stanja svesti.

Jedanaest pacijenata je imalo upalu pluća. U toj grupi pacijenata, kako ističe direktorka Antić, lečen je i jedan onkološki pacijent. Kao najtežeg pacijenta na Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine izdvajaju devojčicu od 10 godina, koja je razvila retku i životno ugrožavajuću komplikaciju COVID 19 infekcije – multisistemski inflamatorni sindrom, što podrazumeva neadekvatnu reakciju imunološkog sistema na virusnu infekciju i posledično oštećenje većeg broja organa. Kod nje je lečenje kako ističu sprovedno u skladu sa najnovijim svetskim protokolima uz povoljan ishod, odnosno izlečenje od Covid 19 infekcije. Inače,desetogodišnja pacijentkinja je jedini pedijatrijski pacijent kojem je bila potrebna terapija kiseonikom zbog obostrane upale pluća, ali bez potrebe za primenom respiratora.

Hirurški pacijenti koji su bili COVID 19 pozitivni primljeni su zbog politraume, preloma, plućne tromboembolije i upala slepog creva. Kod tri pacijenta sprovedeno je operativno lečenje, zbog osnovnog oboljenja, dok je pacijent sa politraumom zbog teškog opšteg stanja zahtevao primenu respiratora uz dugotrajnu hospitalizaciju. Svi pacijenti su otpušteni u dobrom opštem stanju, u momentu kada je njihovo lečenje bilo moguće nastaviti u kućnim uslovima uz obavezne mere kućne samoizolacije do kontrolnog PCR testiranja u nadležnom Domu zdravlja.

Inače,na Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine od aprila 2020. godine funkcioniše kao centar za zbrinjavanje dece uzrasta do 18 godina iz Vojvodine sa potvrđenom COVID 19 infekcijom.

U Ambulanti za urgentni prijem pedijatrijskih i hirurških pacijenata, koja radi 24 sata, svakodnevno se pregleda veliki broj pacijenata sa različitim simptomima. Pacijenti pod sumnjom na COVID 19 infekciju pregledaju se i zbrinjavaju po posebnoj proceduri, u izdvojenoj ambulanti uz korišćenje svih neophodnih mera lične zaštite osoblja.

Institut je organizovan tako da svako dete kod koga je potrebna hospitalizacija, a ima pozitivnu epidemiološku anketu u pravcu COVID 19, simptome koji se mogu povezati sa infekcijom COVID 19 ili pozitivan nalaz IgM i/ili IgG na COVID 19 , u početku bude izolovano od druge dece i smešteno na posebno odeljenje uz uzorkovanje nazofaringealnog brisa za PCR test.

Ukoliko PCR test bude pozitivan pacijent se smešta u Odsek za izolaciju, a ako je PCR test negativan dete bude hospitalizovano po standardnoj proceduri. Odsek za izolaciju izmešten je od ostalog dela Instituta i u njemu lekari i medicinske sestre rade uz korišćenje kompletne lične zaštitne opreme i uz poštovanje svih propisanih procedura u radu sa COVID 19 pozitivnim pacijentima.

Izvor: RTV

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments