Nakon sadnje 402 komada stabala u Limanskom parku, kao i 3543 komada ukrasnog šiblja i 440 komada ruža, JКP “Gradsko zelenilo“ Novi Sad nastavlja realizaciju projekta koja podrazumeva orezivanje suvih, bolesnih i oštećenih grana pretežno na topolama u parku.

Naime, prilikom urbanizacije ovog dela Grada i formiranja Limana, na području današnjeg parka vršena je intenzivna sadnja brzorastućih klonova euroameričkih topola, u cilju stvaranja povoljnijih uslova životne sredine i što bržeg formiranja zaštitnog zelenog pojasa.

S obzirom da se radi o topolama koje su doživele fiziološku zrelost, tokom prethodnih godina realizovane su aktivnosti na sukcesivnoj zameni preraslih topola, kao što je to urađeno i kroz realizaciju ovog projekta sadnjom velikog broja mladih sadnica.

Projekat finansira Gradska uprava za zaštitu životne sredine.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments