Okrugli posevećen unapređenju saradnje unutar sistema socijalne zaštite, sa posebnim osvrtom na unapređenje zaštite dece i mladih bez adekvatnog roditeljskog staranja održan je juče 15. oktobra u Sremskoj Kamenici.

Na Okruglom stolu je zaključeno da u hraniteljskim porodicama trenutno boravi 1.094 dece, a da su na raspolaganju 753 hraniteljske porodice što i nije dovoljno, te kako je zaključeno, i dalje treba raditi na promociji hraniteljstva što je i cilj kampanje “Otvori srce postani hranitelj” koja je u toku.

PROČITAJTE: Otvori srce i postani hranitelj!

Na Okruglom stolu koji je organizovan u partnerstvu sa Dečijim selom u Sremskoj Kamenici i Centrom za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, prisustvovao je pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić sa predstavnicima centara za socijalni rad Južnobačkog, Sremskog i Srednjobanatskog upravnog okruga,

Otvarajući okrugli sto, pokrajinski sekretar je izneo da je Pokrajinska vlada, pored ustanova za smeštaj, osnivač i Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, koji je ne samo najmlađa ustanova u sistemu socijalne zaštite nego i jedina ovog tipa na teritoriji AP Vojvodine.

Pored zajedničke inicijative dve ustanove socijalne zaštite Predrag Vuletić je pohvalio saradnju unutar sistema socijalne zaštite, naročito oko ovako značajne teme kao što je podrška mladima bez roditeljskog staranja i njihova integracija u zajednicu.

Učesnici okruglog stola upoznati su najnovijim podacima o broju korisnika i pružalaca usluga, opravdanosti dugotrajnog porodičnog smeštaja i upoznati sa uslugom Stanovanje uz podršku za mlade u sistemu socijalne zaštite, koju u partnerstvu realizuju Dečje selo i Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments