Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada obnovio je nagrobne spomenike Jovana Hranilovića, Vase Stajića i Milana Petrovića.

U sklopu redovnih godišnjih aktivanosti, Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada obnovljen je zaštićeni nadgrobni spomenik Jovana Hranilovića (kulturno dobro, utvrđeno 1968. godine) na Grko-katoličkom groblju u Novom Sadu i sanirao oštećenja na nadgrobnim spomenicima Vasi Stajiću i dr Milanu Petroviću na Uspenskom groblju (24 nadgrobna spomenika sa grobnim mestima istaknutih, kulturnih i javnih radnika- kulturno dobro, utvrđeno 1968. godine).

Na spomeniku Vasi Stajiću su postavljena nova slova i brojevi, umesto nestalih, a na spomeniku dr Milanu Petroviću postavljena je nova natpisna ploča umesto ukradene. Radovi su pored sanacije obuhvatili detaljno čišćenje spomenika i uređenje.

Radove je izveo “Granit-Liješće“ DOO iz Sremske Mitrovice (Javna nabavka- Sanacija nadgrobnog spomenika Vase Stajića i dr Milana Petrovića na Uspenskom groblju i Jovana Hranilovića na Grkokatoličkom groblju u Novom Sadu – r.b. JN MV 1.3.4/2019) po uslovima i pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments