Sednica Pokrajinske vlade održana je danas, 5. decembra, na kojoj je prihvaćen Kolektivni ugovor za organe AP Vojvodine i ovlastila pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, da ga, u ime Pokajinske vlade, zaključi sa socijalnim partnerima.

Pregovori sa Sindikalnom organizacija radnika pokrajinskih organa uprave i službi AP Vojvodine, započeti su u maju 2017. godine, a proistekli su iz potrebe usklađivanja sa novim propisima koji se odnose na položaj zaposlenih u autonomnim pokrajinama.

Pokrajinska vlada je izdvojila 21 milion dinara za finansiranje investicija na objektima pet osnovnih škola, uglavnom u seoskim sredinama u Vojvodini:  Sivcu, Pačiru, Elemiru, Malim Radincima kod Rume i Debeljači. Radovi koji se finansiraju odnose se na zamenu stolarije i podova, postavljanje termoizolacije, sanaciju krova, povezivanje škole i fiskulturne sale.

Na današnjoj sednici je utvrđen Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode “Begečka jama”.

Begečka jama je kao značajno prirodno dobro zaštićena kao park prirode i, zbog svojih prirodnih i ambijentalnih vrednosti, prostor koji zahteva posebne režime zaštite, uređenja i korišćenja. Predloženim prostornim planom Park  prirode “Begečka jama” je proširen na 489,5 hektara, i obuhvata i peščane sprudove u blizini levog priobalja Begečke jame, kao i priobalni pojas Dunava u širini od 50 metara. Proširenje u pravcu severozapada predloženo je do granice sa КO Gložan (teritorija opštine Bački Petrovac) u cilju uspostavljanja zaštite na staništima starih stabala crnih i belih topola. Proširenjem je obuhvaćen i nasip, radi obezbeđivanja funkcionisanja međunarodnog ekološkog koridora Dunava.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments