Otvorena Kancelarija za rodnu ravnopravnost i podršku LGBT osobama

       

U okviru aktivnosti Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije, danas, 19. juna,  upriličeno je svečano otvaranje Kancelarije za rodnu ravnopravnost i podršku LGBT osobama koja je u nadležnosti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu.

Otvaranju kancelarije koja se nalazi u Apolo centru prisustvovala je pomoćnica gradonačelnika Novog Sada Ljiljana Koković koja je izrazila veliko zadovoljstvo povodom ovog događaja.

“Ova Kancelarija biće na raspolaganju za sve relevantne informacije o ostvarivanju i zaštiti prava kada je reč o rodnoj ravnopravnosti i podršci LGBT osobama. Namera nam je bila da se za sva pitanja građani mogu obratiti na jednom mestu, gde će dobiti potrebne smernice u konkretnim slučajevima. Kancelarija će biti na raspolaganju radnim danima od pola osam do tri, a zainteresovani mogu da se obrate telefonom na broj 6624-856. Međutim, Kancelarija će biti proaktivno orijentisana, i redovno će sarađivati sa relevantnim organima i organizacijama, pokretaće inicijative, održavati tribine, radionice, a sve u cilju smanjivanja negativne diskriminacije u društvu”, rekla je Ljiljana Koković.

Sekretar Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama Zoran Radulović istakao je da je otvaranje Kancelarije značajno jer će doprineti efikasnijoj realizaciji projekta.

“Problemi sa kojima se susrećemo vezani su uglavnom za diskriminaciju mlađih osoba u srednjim školama. Upravo sada radimo na Projektu ‘Prema različitosti’ u okviru kojeg ćemo posetiti novosadske srednje škole i pokušati da delujemo na mlade ljude kako bi doprineli prevenciji i smanjivanju nasilja”, istakao je Zoran Radulović.

Podsećamo da je 2016. godine potpisan Memorandum o saradnji u okviru Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama koja je osnovana u sklopu projekta “Udruženi protiv diskriminacije”. Projekat je sprovodila organizacija “Labris” i partnerske organizacije Udruženje građana protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja “Atina” i Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost ­”Crta” uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, a ulogu koordinatora je preuzeo Grad Novi Sad.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments