U Novom Sadu je ove godine obezbeđena platforma za participativno učešće građana u kreiranju budžeta za narednu godinu na najtransparentniji način, poput načina na koji to čine Brisel, Pariz i drugi veliki gradovi širom sveta.
Javna potrošnja usmerena je na sve one projekte koji će pomoći da se Grad što brže i uspešnije razvije.

Novina je u tome da građani sada aktivno utiču na postavljanje prioriteta i planiranju razvoja grada.

Naš Grad jeste prvi u regionu koji je osposobio ovu internet platformu na kojoj je građanima omogućeno da glasaju za predložene kapitalne projekte, kao i da predlože svoje ideje, sa ciljem unapređenja dijaloga između građana, civilnog društa i gradskih uprava.

Prvih deset projekata koji su osvojili najviše glasova predloženih od strane grada i koji
su planirani budžetom za 2022. godinu:
1. Rekonstrukcija pešačkih i biciklističkih staza Futoške ulice i Futoškog puta
Ukupna vrednost projekta: 59.500.000 dinara
2. Nabavka i postavljanje kontejnera za primarnu separaciju (staklo, papir)
Ukupna vrednost projekta: 20.000.000 dinara
3. Nabavka i postavljanje podzemnih kontejnera
Ukupna vrednost projekta: 50.000.000 dinara
4. Izgradnja biciklističke staze Novi Sad – Begeč
Ukupna vrednost projekta: 85.000.000 dinara
5. Nabavka i postavljanje nadstrešnica na autobuskim stajalištima
Ukupna vrednost projekta: 14.903.360 dinara
6. Nabavka mašine za vađenje i presađivanje stabala
Ukupna vrednost projekta 36.000.000 dinara
7. Izgradnja kružne raskrsnice Bulevara cara Lazara i Fruškogorske ulice
Ukupna vrednost projekta: 150.000.000 dinara
8. Sanitetska vozila za potrebe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
Ukupna vrednost projekta: 15.500.000 dinara
9. Izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom Ulice Kraljevića
Marka od Bulevara kralja Petra I do Bul. Jaše Tomića u Novom Sadu
Ukupna vrednost projekta: 115.500.000 dinara
10. Dogradnja i opremanje objekta Predškolske ustanove “Radosno detinjstvo” u Kovilju
Ukupna vrednost projekta: 114.000.000 dinara

Najatraktivniji predloženi projekti od strane građana koji su planirani u budžetu za 2022.
godinu:
1. Botanička bašta Novi Sad (predložio i Grad)
U 2022. godini planirana je izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju botaničke bašte u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave. Ukupna vrednost izrade projektno-tehničke dokumentacije: 32.400.000 dinara

2. Trotoari na Podbari
U 2022. godini planirana je 2. i 3. faza izgradnje saobraćajnih površina sa pratećom
infrastrukturom na Podbari u okviru kojih je planirana izgradnja trotoara. Ukupna vrednost projekta 221.560.280 dinara

3. Vrtić u Adicama (već se gradi)
U 2022. godini planirana su sredstva za izgradnju vrtića u Adicama, zavšetak izgradnje
planiran je u 2023. godini.
Ukupna vrednost projekta 414.196.685 dinara, površina 2.200 m2, kapacitet 250 dece.

4. Zelene površine
U 2022. godini uređenje zelenila je planirano u okviru projekta „Kvart u park“ i ova
aktivnost će se odvijati tokom cele godine.

5. Uređenje infrastrukture, vodovoda i kanalizacije naselje Adice
U 2022. su predviđene sledeće aktivnosti na izgradnji kanalizacije u MZ Adice:
– Izgradnja kanalizacije otpadnih voda južno od Ulice Marije Bursać do kanala T803 u
naselju Adice u Novom Sadu
– Izgradnju kanalizacije otpadnih voda južno od kanala T803 do ulice Branka Ćopića
u Adicama u Novom Sadu
– Kanalizacione mreže u ulici Suvoborska u Adicama
– Izgradnja vodovoda i kanalizacije u novom bloku u Adicama

6. Vodovodna mreža u malom Beogradu
U toku su radovi na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u bloku ulica između ulica Đakona Avakuma, Živojina Ćuluma i kanala DTD u Novom Sadu. Planirano je da ovi radovi budu završeni u I kvartalu 2022. godine. U II, III i IV kvartalu 2022. godine planirana je izgradnja druge faze pomenutih radova, a u 2023. godini realizovaće se preostali deo pomenutih radova.

7. Izgradnja kanalizacione mreže na Klisi
Jedan deo kanalizacione mreže na Klisi je izgrađen u prethodnom periodu. U 2022. godini je planirana je izgradnja kanalizacije otpadnih voda u MZ Klisa u Novom Sadu – FAZA C

8. Rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Hadžić Svetića/Podbara
Rekonstrukcija kanalizacione mreže u naselju Podbara će se realizovati kroz projekat Vlade Republike Srbije pod nazivom “ČISTA SRBIJA”. Rekonstrukcija vodovodne mreže je predviđena planom za 2022. godinu i investitor je JKP “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad. Projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže je završena.

9. Poboljšanje materijalnog i socijalnog statusa penzionera u gradu Novom Sadu
U cilju poboljšanja položaja najstarijih sugrađana Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu je razvila različite vidove podrške.

U okviru Gerontološkog centra “Novi Sad” organizuju se dnevne usluge u zajednici poput usluge Pomoći u kući, Dnevnog boravka
za odrasla i stara lica, Klubovi za odrasla i stara lice, trenutno na teritoriji Grada ima 19 klubova, i takođe se obezbeđuju sredstva za investiciono održavanje i opremanje istih.

Takođe se podržava rad udruženja građana koja pružaju podršku najstarijim sugrađanima, preko kojih se organizuju različiti programi, poput klimatskorehabilitacionog oporavka u banjama
Takođe, najmanje jednom u toku godine, dodeljuje se jednokratna novčana pomoć za penzionere sa najnižim primanjima.

10. Kontejneri
JKP “Čistoća“ Novi Sad je u toku 2021. godine nabavila 3.700 kanti za odlaganje otpada koje su podeljenje stanovništvu. Za 2022. godinu planirana je nabavka još 4.000 komada kanti za otpad za stanovništvo.

Koliko su Novosađani puni ideja, te su jedva dočekali da nekoga zanima šta imaju da kažu, pokazuje i činjenica da se za nepuna dva meseca koliko ova internet platforma postoji rodilo čak 265 ideja.

 

Gradske info/nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments