Odlukom o merama za zaštitu poljprivrednog zemljišta na teritoriji Novog Sada, organizovana je poljoredarska služba, u okviru gradske uprave za inspecijske poslove putem nadzornika.

Pomenutom Odlukom propisano je da poslove zaštite i kontrolu primene mera zaštite polјoprivrednog zemlјišta, na površini od 46.446 hektara.

Kako ističe član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević, polјoredarska služba je formirana je sa cilјem da polјoredari svakodnevnim obilaskom atara zaštite polјoprivredno zemlјište od neovlašćenog korišćenja, pre svega obrate pažnju na polјske puteve i kanale, i čuvaju zasade i useve koji su na teritoriji grada Novog Sada.

Služba koja trenutno broji 14 članova, a organizovana je tako da u toku jedne radne nedelјe, nadzornici-polјoredari obiđu ukupnu površinu od 46.446 hektara koja je podelјena na polјske atare.

Do sada Gradska uprava za privredu nabavila je opremu za polјoredarsku službu u vidu uniformi, tehničke opreme (mobilni telefoni, fotoaparati, baterijske lampe i GPS uređaj za lakše lociranje parcela), a u toku je postupak nabavke dva terenska vozila.

 

Foto: novisad.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments