Realizacija aktivnosti na očuvanju i unapređenju zelenila doprineće poboljšanju uslova životne sredine ove stambene zone kroz smanjenje aerozagađenja, količine prašine i buke

Na Bulevaru Evrope u toku su pripremni radovi za novu sadnju kroz realizaciju projekta „Očuvanje i unapređenje zelenila dela Bulevara Evrope“, a ovi radovi obuhvataju deo od Kornelija Stanković do Futoške ulice.

Tokom prethodne godine na ovom prostoru izgrađena su nova parking mesta oko kojih će biti formirane manje zelene površine, na tim delovima planirana je sadnja dekorativnog šiblja, a na delovima gde se zadržao postojeći travnjak predviđena je njegova rekonstrukcija.

Projektom je predviđena sadnja 64 stabla lišara, 10715 komada sadnica šiblja, kao i rekonstrukcija travnjaka na površini od 1385m2.

Pored ovog počeli su radovi na realizaciji projekta „Očuvanje i unapređenje zelenila dela Bulevara oslobođenja od Futoške ulice do mosta Slobode“. Da podsetimo, prošle godine je urađen projekat unapređenja dela bulevara od Železničke stanice do Futoške ulice, te će do kraja godine Bulevar oslobođenja zablistati novim zelenilom čitavom svojom dužinom.

Postojeći drvored platana čini drveće staro više decenija. Sa ciljem da se životni vek platana produži pristupićemo njihovom orezivanju, uklanjanjem  suvih i oštećenih grana.

Projektom je planirano da se postojeći parterni travnjak između biciklističke staze i trotoara oplemeni sadnjom većeg broja sadnica šiblja, kako bi se apsorbovale zagađujuće materije koje potiču od saobraćaja.

Postojeće zelenilo razdelnog ostrva zahteva revitalizaciju kako bi se formirao intezivan tampon zelenila sa ciljem smanjenja nepovoljnih uslova sredine, a čiji je uzročnik vrlo intezivan saobraćaj. U te svrhe posadićemo  veći broj nižeg drveća, žive ograde i puzavica kao i postavljanje metalne konstrukcije.

Planirana je sadnja 289 stabala lišćara, 5850 komada sadnica šiblja, 810 komada sadnica žive ograde, rekonstrukcija travnjaka na površini od 1604 m² i postavljanje 225 metara metalne konstrukcije u razdelnom ostrvu.

Realizacija oba projekta finansirana je od strane Gradske uprave za zaštitu životne sredine.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments