Poreska uprava objavila PORESKI kalendar za SEPTEMBAR- Već 5. vam stiže OVO

Foto: poreskauprava
Petog septembra je dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu avgustu, na Obrascu OZU.
Takođe, 5. septembra je dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za avgust mesec i uplata sredstava.
11.9.2023.
Podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec avgust.
Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec avgust od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.
 
15.9.2023.
Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec avgust.
Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za mesec avgust.
Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec avgust.
Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec avgust.
Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za avgust mesec, ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.
Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec avgust.
Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 31.avgusta.
Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za mesec avgust, na Obrascu PP OA. Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za mesec avgust, na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.
ekapija.com

Tagovi:

0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare

Povezane vesti