Foto: StarMommy

Svi zainteresovani mogu da podnesu zahteve od 2. do 31. avgusta, Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu

Od ponedeljka, 2. avgusta, počinje predaja zahteva za subvencije u privatnim vrtićima. Finansijsku podršku može da ostvari porodica sa decom od šest meseci do polaska u osnovnu školu koja su upisana u privatnu predškolsku ustanovu na teritoriji Grada Novog Sada, pod uslovom da dete nije upisano u Predškolsku ustanovu „Radosno detinjstvo”.

Svi zainteresovani mogu da podnesu zahteve od 2. do 31. avgusta, Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, a podnosilac zahteva dužan je da uz zahtev priloži očitanu ličnu kartu, odnosno raseljeničku legitimaciju.

Zahteve podnose, kako roditelji za novoupisanu decu, tako i roditelji od ranije upisane dece, s obzirom na to da rešenje o pravu na finansijsku podršku važi do 31. avgusta 2021. godine. Finansijsku podršku roditelj može da ostvari od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva.

Obrasci se mogu preuzeti u pisarnici Gradske uprave za opšte poslove ili u predškolskoj ustanovi u koju je dete upisano.

I. K.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments