Predavanje “Administrativni kapaciteti – najvažniji uslov za članstvo u Evropskoj uniji” biće održano u utorak, 06. marta u 18 časova u Klubu “Tribina mladih” Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je dr Jelena Todorović Lazić.

Prema rečima organizatora, tema ovog predavanja je analiza značaja koji imaju administrativni kapaciteti država kandidata u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, sa osvrtom na stanje administrativnih kapaciteta u Srbiji. Pri tome treba imati u vidu da su administrativni kapaciteti od presudne važnosti za ocenu spremnosti neke države da postane članica Evropske unije. Taj kriterijum je dobio formalni značaj 1995. godine na Samitu u Madridu.

Tokom  predavanja akcenat će biti i na konceptu evropeizacije,  kako bi se objasnili uticaji evropskih pravila  na nacionalne administrativne sisteme.

autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments