Organizacije civilnog društva – osnivači “Zelene stolice”: Pokret gorana Novog Sada, Ekološko udruženje „ZELENI SAD”, Odred izviđača „Ivo Lola Ribar” Novi Sad, Udruženje građana „Zelena Dolina”, Studentska organizacija Univerziteta u Novom Sadu, zajedno sa pridruženim ogranizacijama: Društvo za promociju priroda Srbije, Asocijacija zelenih, Institut za omladinske politike, Centar za istraživanje Dunavskog regiona,Istraživački centar, Projektno istraživački centar, Novosadski istraživački centar, Savez studenata prirodno-matematičkog fakuteta, Savez studenata pravnog fakulteta, Studentska asocijacija sporta i fizičkog vaspitanja. Zvanično su se obratili JP „Urbanizam” Novi Sad, tražeći odgovore na pitanja u vezi sa izradom planske dokumentacije koje se tiču pre svega Kameničke ade i Šodrosa. Imajući u vidu to da se u prethodnom periodu, u više navrata, u različitim kontekstima provlačila tema navodnog sadržaja urbanističkih planova u čijem su obuhvati lokacije Kamenička ada i Šodroš, u cilju istinitog informisanja Novosađana, pomenite organizacije su pitale sledeće:

1. Da li se planira stambeno-poslovni kompleks na području Кameničke ade i Šodroša?
2. Ukoliko su u planu stambeno-poslovni kompleksi, koju površinu će zauzeti kompleksi (koje su planirane kvadrature)?
3. Кoliko je planirano da bude zelenila na području Кameničke ade i Šodroša (ukoliko imate u procentima, molimo da nam dostavite i taj podatak)?

U celini prenosimo dopis sa odgovorima koje su dobili od JP „Urbanizam” Novi Sad, a potpisao ga direktor Dušan Miladinović, dipl.inž.arh.

– Prvo bih vam se zahvalio na interesovanju o tome šta JP ,,URBANIZAM” Zavod za urbanizam Novi Sad planira u nacrtu Generalnog urbanističkog plana grada Novog Sada do 2030. godine koji je u izradi. Kao što znate GUP je strateški dokument i ne predstavlja planski dokument za sprovođenje već daje okvire i smernice za izradu planova nižeg reda kao što su Planovi generalne regulacije (PGR) i Planovi detalnje regulacije (PDR). JP ,,URBANIZAM” je ranije počeo i izradu nacrta PGR Priobalja u kome je rađena detaljnija analiza obuhvaćenih lokaliteta kameničke ade sa Šodrošom, Ribarskog ostrva, prostora nekadašnjeg brodogradilišta, kasarna rečne flotile ,,Aleksandar Berić”, deo uz Bul. Despota Stefana i gradska plaža Štrand

U prethodnoj planskoj dokumentaciji, odnosno koja je još uvek važeća, GUP Novog Sada do 2021. i Regulacioni plan ,,Kamenička ada” u Novom Sadu (usvojeni 2000. godine), predviđali su komercijalne sadržaje kao što je hotelski kompleks, poslovni objekat uz gradsku marinu i niz objekata uslužne delatnosti čije su mikro lokacije zahtevale niz saobraćajnica kako bi funkcionalno bile povezane. Ukupna površina tih sadržaja je oko 30ha, odnosno pod objektima 8.8ha u osnovi (razvijene bruto površine oko 153.000m2) i saobraćajnica oko 11ha.
Nova planska dokumentacija koja je u izradi GUP Novog Sada do 2030. kao i PGR Priobalja, briše iz planskog dokumenta gore pomenute sadržaje i ne planira stambeno – poslovnu gradnju na prostorima Kameničke ade, Šodroša, Ribarskog ostrva i na gradskoj plaži Štrand dok se na delu uz Bul. Despota Stefana planiraju studentski domovi i sportski sadržaji.
Napomenuo bih da se ukupna površina oko P=32ha prethodno planiranih sadržaja u novim planskim dokumentima briše u korist zelenih površina.
Za razliku od prethodne planske dokumentacije, odnosno koja je još uvek važeća, GUP Novog Sada do 2021. i Regulacioni plan “Kamenička ada” u Novom Sadu koji su usvojeni juna 2000. godine, u novom GUP-u Novog Sada do 2030. kao i PGR Priobalja planira očuvanje šumskog područja u plavnom delu Kameničke ade ukupne površine oko P=17.29 ha od čega je oko 11 ha zona zaštićenih staništa NSA22a pod nazivom “Kamenjarska ada” kao i zadržavanje park šume u neplavnom delu Kameničke ade površine oko P=38.15 ha što je ukupno 55.44 ha. Povećanje površine park šume u odnosu na važeću plansku dokumentaciju je za oko 32 ha odnosno za 134%. Nova planska dokumetacija predviđa javne sadržaje (objekte) kulture i sporta koji čine oko 3% teritorije Kameničke ade.
Još je važno napomenuti da je planirano čišćenje i oživljavanje vode u Dunavcu planiranim hidrotehničkim zahvatima – odgovorio je Miladinović

nsuzivo.rs

1 Comment
najstariji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
SremacRU
31/03/2021 10:42

Op op znači lagali su gospoda iz bivse vlasti!