Predavanje “Sprovođenje evropskih javnih politika – izazovi i problemi” biće održano u utorak 03. aprila u 18 časova u Klubu “Tribina mladih” Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je dr Jelena Todorović Lazić.

Tema predavanja jesu izazovi koje sa sobom nosi proces sprovođenja evropskih javnih politika. Prema rečima organizatora, treba imati u vidu da je politički sistem EU specifičan i da se razlikuje od uobičajenih političkih sistema po mnogim karakteristikama, a da sistem upravljanja na više nivoa predstavlja najočigledniju razliku. Autorka predavanja  ukazaće na kompleksnost procesa sprovođenja odluka,  kao i na probleme sa kojima se suočavaju kako države članice, tako i EU tokom samog procesa.

 Tribina “Srpska elita i Francuska – nade i očekivanja (1894–1914.)” biće održana u utorak 3. aprila u 19 časova u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je dr Aleksandra Kolaković.

Krajem 19. i početkom 20. veka, srpski intelektualci svesni složenosti međunarodnih odnosa i položaja Srbije razmatrali su pitanja od vitalnog značaja za dalji razvoj srpske države. Školovanje u Francuskoj, korišćenje literature na francuskom jeziku, održavanje kontakata i veza sa sredinom obrazovanja, oblikovalo je stavove srpskih intelektualaca i razvijalo frankofilska osećanja među srpskom elitom. Sa razvojem štampe i prevođenjem tekstova i knjiga sa francuskog na srpski jezik, tekstovi francuskih književnika, naučnika i političara postali su sredstvo razmene ideja što je stvaralo sliku Francuske među Srbima i definisalo

autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments