Program za sredu u Kulturnom centru Novog Sada

       

Tribina “U početku behu Ćirilo i Metodije“ biće održana u sredu, 27. februara u 19 časova, u klubu “Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada.

Autor i predavač je Milovan Balaban, istoričar, a gost tribine biće Nikolina Tutuš, master profesor književnosti i jezika i doktorant srpske književnosti.

Slovenski apostoli i Evanđelisti, braća solunska Ćirilo i Metodije, svojim misionarstvom počeli su sveobuhvatni rad na uvođenju slovenskih naroda u Hrišćanstvo, ali i u duhovno-kulturološko-civilizacijsku sferu Vizantije, odnosno pravoslavnog carstva Romeja. Dakle oni su vesnici i kroz njih su Sloveni prizvani u hrišćansku porodicu naroda, biblijski rečeno na svadbu carevog sina, odnosno samog Hrista. Brojna i maestralno osmišljena misija carigradske crkve, inspirisana pre svih patrijarhom Fotijem, promenila je trajno Slovene i predstavljala početak njihovog, pre svega duhovnog preobražaja, ali i osnov za kasnije formiranje naroda u okviru pomesnih pravoslavnih crkava.

Smisao misionarskog rada, oličen u krajnjem cilju dobijanja autokefalije za slovenske narode i oblasti u okviru jedinstvene vaseljenske crkve, jasno je projektovan i bio uočljiv od starta rada slovenskih apostola. To je mogla da sprovede samo vizantijska crkva (Carigradska patrijaršija) ojačana nakon ikonoboračke krize, pošto je izašla kao pobednik u sukobu sa državom koju su predstvljali ikonoborački carevi. Iako je i opravoslavljena država u ovom duhovnom projektu imala svoju ulogu, treba istaći da je iz crkvenih krugova i iz crkvenog modela razmišljanja i poimanja sveta proistekla ova misija.

Rad slovenskih Evangelista ima sva obeležja kasnijih pravoslavnih misija, što će biti apostrofirano na tribini. Prvo formiranje pisma za Slovene, zatim prevođenje Svetog pisma i bogoslužbenih knjiga, potom osposobljavanje učenika iz redova lokalnog stanovništva za misionarsku i svešteničku delatnost i na kraju organizovanje naroda ili pojedinih oblasti u autonomne crkvene zajednice, naravno dogmatski i organski vezane za vaseljensku crkvu. Ovo poslednje je krajnji cilj delatnosti što je ostvareno u kasnijim vekovima, kod Srba u XIII veku delatnošću Svetog Save.

Kako je rad solunske braće bio složen i zahtevao, savremenim rečnikom rečeno –  multidisciplinaran pristup, koji je podrazumevao poznavanje bogoslovlja, filologije, mentaliteta i običaja slovenski naroda i dr, temu treba obraditi sa više aspekata. Usled toga gost na tribini biće Nikolina Tutuš, master profesor književnosti i jezika i doktorand srpske književnosti, koja će obraditi filološke aspekte rada solunskih apostola.

Tribina “Južno kinesko more – tačka konflikta“ biće održana u sredu, 27. februara, sa početkom u 18 časova u klubu “Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada.

Autor i predavač je Nemanja Starović, istoričar.

Region Južnog kineskog mora predstavlja prostor na kojem se sudaraju interesi dve najveće sile današnjice – Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine. Peking veoma asertivno nastoji da potvrdi svoj suverenitet nad čitavim regionom, uprkos sukobljenim težnjama Vijetnama, Filipina, Malezije, Bruneja, pa i međunarodno nepriznatih vlasti u Tajpeju, od kojih svi uživaju veću ili manju podršku Vašingtona. Značaj Južnog kineskog mora leži u trgovini koja se odvija upravo tim područjem, posebno naftom koju Kina uvozi sa Bliskog istoka, ali i u ležištima fosilnih goriva koje bi se potencijalno mogle eksploatisati sa njegovog dna, te bogatim lovištima ribe. Ubrzana militarizacija koja se u tom regionu sprovodi, kineska izgradnja veštačkih ostrva, kao i američke misije “slobode plovidbe“ koje se redovno sprovode, čine Južno kinesko more tačkom mogućeg sukoba, čija bi eskalacija imala globalne posledice.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments