Samozapošljavanje za 600 lica

       
Ilustracija: Pexels

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam sa 120 miliona dinara subvencija obezbedio je zapošljavanje skoro 600 lica kroz modele samozapošljavanja, novog zapošljavanja kod poslodavaca, te upošljavanja putem javnih radova.

Projektima subvencija usmereno je 45,3 miliona dinara i tako omogućeno samozapošljavanje 161 lica, početnika sa održivom biznis idejom, posebno favorizujući žene i osobe sa invaliditetom, takođe ohrabrujući i druge ranjive društvene grupe u ostvarivanju njihovih poslovnih poduhvata.

I starosna struktura ove grupacije pokazuje intenciju politike zapošljavanja u realnom sektoru. Čak 47 lica je mlađe je od 30 godina, u dobi od 30 do 50 godina je 85 lica, a samozaposlenih starijih od 50 godina je 29.

Sekretarijat je u podršci ovoj starosnoj grupi posebno težio da pomogne i osobe kojima nedostaje još nekoliko godina do ostvarenja prava na penziju, grupe nepravedno podržane od strane društva.

Budžetom od 60 miliona dinara zaposleno je 309 lica kod 175 poslodavaca, istovremeno relaksirajući poslodavce od prilično visokih fiskalnih nameta.

To je takođe i poruka zakonodavcima da su niži porezi jedan od uslova razvoja privrede. Iznos subvencije je odgovarao iznosu poreza i doprinosa obračunatih na minimalnu prosečnu zaradu za period od godinu dana.

Naposletku, sa 15 miliona dinara namenjenih sprovođenju javnih radova, Sekretarijat je omogućio da 115 lica putem 59 projekata javnih radova, na određeni period ostvare zaradu i putne troškove, kroz rad na uređenju ekološkog, urbanističkog i administrativnog ambijenta lokalnih samouprava sa teritorije Vojvodine.

Za zapošljavanje na neodređeno vreme lekara, stomatologa, medicinskog osoblja, inžinjera i ostalih deficitarnih zanimanja Sekretarijat je izdvojio bespovratnih čak 930.000,00 dinara.

Autor: nsuzivo.rs

Komentari: