foto: Aleksandar Milutinović

U četvrtak, 22.februara u Omladinskom klubu CK13, od 17 do 19 časova održaće se tribina ”Sati građana”. Organizatori tribine pozivaju sve građane MZ ”Žitni trg”, kao i ostale zainteresovane sugrađane, aktiviste mesnih zajednica i organizacija civilnog društva na otvorene razgovore o temama od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za lokalnu zajednicu.

Sati građana su deo projekta ”Naša samouprava”,  u okviru kojeg se Omladinski klub CK13 bavi animiranjem građana za aktivno učešće u lokalnoj samoupravi i zagovaranjem prava na autonomno odlučivanje o lokalnim pitanjma, kao jednog od osnovnih preduslova demokratizacije društva.

Organizatori tribine navode da im je želja da okupe građane i da sa njima otvoreno razgovaraju, kako bi se međusobno ohrabrili za uključivanje u procese odlučivanja i udruživanja, što  može pomoći – svima zajedno – da kreiraju nove građanske inicijative i na taj način rešavaju probleme i stvaraju pozitivne promene u svojim zajednicama.

Neke od tema predstojeće tribine su- šta znamo o Zakonu o stanovanju, šta znamo o Zakonu o lokalnoj samoupravi, kako se komšijski organizovati, koja su naša prava kao stanovnika mesnih zajednica, ali i ko su nam komšije i ima li komšijske solidarnosti.

 

autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments