foto: Aleksandar Milutinović

Sednica Komisije za planove Skupštine grada Novog Sada će se održati u petak, 3. avgusta u zgradi Skupštine grada Novog Sada sa početkom u 9 časova.

Na javnom delu sednice će se razmatrati:

1. Podnete primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (lokalitet uz sekundarni odbrambeni nasip u Veterniku), nakon ponovnog javnog uvida;

2. Podnete primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt plana detaljne regulacije blokova između ulica Šafarikove, Jevrejske i Uspenske u Novom Sadu, nakon ponovnog javnog uvida;

3. Podnete primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Zmaj Ognjena Vuka i Kraljevića Marka);

4. Podnete primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt plana detaljne regulacije dela infrastrukturnog koridora Državnog puta IB-21 od mosta na Dunavu do petlje “Kać” u Novom Sadu i na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije dela infrastrukturnog koridora Državnog puta IB-21 od mosta na Dunavu do petlje “Kać” u Novom Sadu na životnu sredinu;

5. Podnete primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt plana generalne regulacije Alibegovca sa područjem za porodično stanovanje na jugoistoku Petrovaradina.

Nacrti ovih planova bili su izloženi na javni uvid, a zainteresovana lica, koja su u toku trajanja javnog uvida stavila pisane primedbe, imaju pravo da na javnoj sednici Komisije za planove obrazlože svoje primedbe.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments