TONS: Turističkim tablama obeleženi novosadski hoteli

       

Tokom 2017. godine realizovana je treća faza projekta koja je podrazumevala obeležavanje hotela putem tabli turističke signalizacije.

Izrađeno je 120 tabli na 82 lokacije i time su pokriveni svi ulazi u Novi Sad. Kako je projekat planiran i započet pre dve godine, tada je i struktura hotela bila drugačija. Za sada su obeležena 23 hotela, a dopunom ove treće faze koja će se realizovati naredne godine biće obeleženi i hotel „Fontana“ koji je ove godine postao hotel sa 3* i hotel „Šeraton“ koji tek treba da počne sa radom. Time će svi novosadski hoteli biti obeleženi.

Foto: nsbuild.rs

Realizacijom projekta “Turistička signalizacija” će se uticati na razvoj lokalnog područja, pre svega povećanjem informisanosti o turističkoj ponudi Novog Sada za sve turiste i posetioce, ali i za lokalno stanovništvo. Postavljanje turističkih mapa, kao i obeležavanje turističkih i kulturnih objekata od značaja za turističku ponudu Grada Novog Sada, putem dvostranih i trostranih panoa, svakako će uticati na poboljšanje vidljivosti turističkih atrakcija i turističke ponude Novog Sada, što će direktno uticati i na unapređenje turističkog prostora i turističke privrede Grada Novog Sada kroz povećanje broja turista i ostvarenje benefita za Grad Novi Sad, lokalno stanovništvo i širu društvenu zajednicu.

Hotel Centar

Realizacijom ovog projekta Novi Sad je dobio modernu tuističku signalizaciju kakvu imaju svi veći turistički centri.

Turistička organizacija Grada Novog Sada od 2015. godine realizuje projekat  „Postavljanje tabli i panoa informativne signalizacije za turiste i posetioce u gradu Novom Sadu“ . Projekat je u skladu sa Strategijom održivog razvoja grada Novog Sada, u kojoj se u jednom od prioritetnih ciljeva – ekonomskom razvoju, izdvaja kao specifičan cilj razvoj turizma, i u okviru njega realizacija navedenog  projekta.

Tokom 2015. godine u prvoj fazi projekta postavljeno je 5 trostranih panoa u užem centru grada sa fotografijama i turističkim informacijama (Gradska kuća, spomenik Svetozara Miletića, župna crkva imena Marijinog, hotel Vojvodina, Katolička porta, Matica srpska, Nikolajevska crkva, Sinagoga, Saborna crkva, Vladičanski dvor i gimnazija Jovan Jovanović Zmaj).

Foto: Tons

Zatim, tokom 2016. godine u drugoj fazi realizacije projekta, postavljena su 2 panoa za obeležavanje galerija, kao i 9 novih „City light“ dvostranih panoa na široj teritoriji grada. Lokacije na kojima su postavljeni info panoi:  1. Pozorišni trg;  2.Bulevar cara Lazara, kod Univerziteta; 3. šetalište kod Štranda; 4. Trg Zmaj Jove, Sremska Kamenica; 5. Ulica Ilije Ognjanovića; 6. plato kod Glavne autobuske stanice; 7. Beogradska ulica, Petrovaradin; 8. Bulevar Mihajla Pupina, kod Dunavskog parka; 9. Crkva Snežne gospe u Petrovaradinu; 10. Trg galerija, dva panoa za obeležavanje galerija

Izvor: TONS

 

Komentari: