Filozofski fakultet i Konfucijev institut Univerziteta u Novom Sadu pripremili su za sve zainteresovane sugrađane od 25. februara na Filozofskom fakultetu novi ciklus kurseva kineskog jezika od A1 do C1 nivoa.

Pored kurseva jezika Konfucijev institut organizuje i niz besplatnih kurseva iz kineske kulture za sve koji žele bliže da je upoznaju kao što su:

  • Kineska kultura čaja
  • Kineska kaligrafija i tradicionalno slikarstvo, umetnost rezanja papira i kineskih čvorova, tai či, koji će početi 4. marta

Na kurseve se mogu prijaviti svi zainteresovani slanjem popunjenog obrasca prijave (Obrazac za prijavu) na adresu konfucijev.institut@ff.uns.ac.rs do 22. februara (kursevi jezika) i do 1. marta (kursevi kulturnih aktivnosti).

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na adresu konfucijev.institut@ff.uns.ac.rs ili na telefon 450-289.

Početni kineski A1:

Ovaj kurs je namenjen početnicima i traje 15 nedelja (4 časa nedeljno). Akcenat je na savladavanju pravilnog izgovora, tonova, osnovnih poteza kineskih karaktera i osnovne komunikacije, uz kraći osvrt na pravila građenja rečenice. Po završenom programu, polaznici će savladati vokabular od oko 150 reči potrebnih da bi se položio prvi nivo HSK ispita. Krajnji rok za prijavu na ovaj kurs je 22. februar.

Početni kineski A2:

Ovaj kurs traje 15 nedelja (4 časa nedeljno). Planirano je da se obradi vokabular od oko 300 reči sa osnovama kineske gramatike, pri čemu je akcenat na savladavanju pravilnog izgovora i svakodnevne komunikacije na kineskom. Po završenom programu ovog kursa polaznici mogu da vode jednostavniju komunikaciju na kineskom jeziku, da savladaju oko 300 reči, potrebnih za polaganje drugog nivoa HSK ispita.

Krajnji rok za prijavu na ovaj kurs je 22. februar.

Kineski B1:

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji su učili kineski već dva semestra. Traje 15 nedelja (4 časa nedeljno). Na ovom nivou, polaznici će napredovati u čitanju, pisanju, govoru, slušanju i razumevanju kineskog jezika, sa posebnim akcentom na pisanju i čitanju kineskih karaktera. Polaznici će biti u prilici da se bolje upoznaju sa kineskom kulturom kroz pesme, kinesku hranu, kineske filmove i kinesku poeziju. Po završetku ovog kursa, polaznici će ovladati vokabularom sa oko 600 reči i biće u mogućnosti da polažu ispit HSK3.

Krajnji rok za prijavu na ovaj kurs je 22. februar.

Kineski B2:

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji su učili kineski tri semestra i ovladali osnovnim jezičkim veštinama (slušanje, pisanje, čitanje i komunikacija). Kurs traje 15 nedelja (4 časa nedeljno). Akcenat kursa je na savladavanju kineskih karaktera, njihovom čitanju i pisanju. Radi se i na savladavanju osnova kineske gramatike, ali i boljem upoznavanje kineske kulture. Na ovom nivou polaznici vladaju sa oko 1200 reči i mogu da komuniciraju na kineskom jeziku o većem broju tema i u mogućnosti su da polažu ispit HSK 4, nivo koji može da zadovoljavi i prohteve polaznika zainteresovanih za kinesku književnost i kulturu.

Krajnji rok za prijavu na ovaj kurs je 22. februar.

Kineski C1:

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji su učili kineski četri semestra i imaju srednji nivo poznavanja kineskog i njegovih osnovnih veština (slušanje, pisanje, čitanje i komunikacija). Kurs traje 15 nedelja (4 časa nedeljno). Akcenat kursa je na savladavanju kineskih karaktera, čitanju i pisanju. Radi se i na savladavanju osnova kineske gramatike, ali i boljem upoznavanje kineske kulture. Na ovom nivou polaznici će moći da savladaju oko 2500 reči i moći će da komuniciraju tečno na kineskom jeziku o većini tema i u mogućnosti će biti da polažu ispit HSK 5, ali i ovladaju veštinom pisanja na kineskom jeziku.

Krajnji rok za prijavu na ovaj kurs je 22. februar.

Kineska kaligrafija i kinesko slikarstvo

Ovaj kurs traje 15 nedelja (2 časa nedeljno). Na ovom kursu polaznici će se moći upoznati sa nastankom i razvojem kineskih karaktera i saznati više o kineskim stilovima pisanja iz različitih istorijskih perioda. Takođe će imati priliku da nauče da slikaju šljivin cvet, orhideju, bambus  i hrizantemu, četiri biljke poznatije u kineskoj kulturi kao “četiri džentlemena”. Svi polaznici će imati priliku da slobodnim stilom slikaju mastilom i stvaraju svoja umetnička dela.

Krajnji rok za prijavu na ovaj kurs je 1. mart.

Kultura čaja

Ovaj kurs traje 15 nedelja (2 časa nedeljno). Polaznici ovog kursa se neće upoznati samo sa kulturom čaja, koja se odnosi na njegovu istoriju, običaje, ceremoniju čaja, književnost i dobrobiti od konzumiranja čaja, već će biti u prilici da uživaju u ukusima različitih čajeva i naučiti da ih prepoznaju. Na kraju kursa, polaznici će moći da izvedu jednostavniju ceremoniju čaja i naučiće kako se pripremaju kineski čajevi.

Krajnji rok za prijavu na ovaj kurs je 1. mart.

Umetnost kineskih čvorova i rezanog papira

Ovaj kurs traje 12 nedelja (2 časa nedeljno). Na ovom kursu polaznici će naučiti da od običnog parčeta papira, makaza i skalpela stvaraju mala raznobojna umetnička dela. Takođe će moći da savladaju osnove kineskog čvora i naučiti da prave različite kineske čvorove, kao što su “sreća”, “leptir” i drugi, i od njih naprave poklončiće za svoje najbliže.

Krajnji rok za prijavu na ovaj kurs je 1. mart.

Taiči

Ovaj kurs je namenjen ljubiteljima taičija svih generacija, bez obzira da li su početnici ili imaju prethodnog znanja. Ovladaće se osnovama taiči pokreta, sa ciljem jačanja imuniteta, poboljšanja ravnoteže i koordinacije pokreta, ali i snage mišića. Ovaj kurs će trajati 15 nedelja (2 časa nedeljno).

Krajnji rok za prijavu na ovaj kurs je 1. mart.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments