Studenti koji su o trošku države završili neki od fakulteta ili su ga napustili, a pri tom su bili na budžetu, nemaju pravo da u istom statusu upišu drugi fakultet, bez obzira na to kako su položili prijemni. Ta novina u Zakonu o visokom obrazovanju mnoge je iznenadila.

Iako je od primene novog zakona prošlo više od sedam meseci, promena je zatekla buduće brucoše, ali i neke fakultete.

“Zakon o visokom obrazovanju usvojen je prošlog oktobra i onda u skladu sa tim piše da jedan kandidat, student ne može da studira i da koristi budžetski status na istom nivou studija, na istom stepenu studija. Samo prvu godinu ne mogu da budu ponovo na budžetu, a kasnije ako steknu to pravo, oni normalno prelaze na budžet”, rekla je Nada Kovačević, prorektor za nastavu Beogradskog univerziteta.

Takav sistem studiranja je, kažu nadležni, fer jer pruža šansu većem broju studenata da studiraju o trošku države.

“Studenti koji su studirali na budžetu i nisu ostvarili 48 poena kredita, onda su se već krajem godine ispisivali i ponovo dolazili na prijemni ispit. I to je njihovo pravo. Ali onda su kroz prijemni ispit opet ostvarili budžetski status, pa mislim onda to nije korektno prema drugima”, rekla je prorektor Nada Kovačević.

U pojedinim bogatijim zemljama studenti mogu da studiraju i po 10 ili 15 godina i završavaju po dva ili tri fakulteta o trošku države, u drugima, opet sve se plaća.

Izvor: RTS

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments