Trodimenzionalni prikaz Novog naselja; foto: Google Earth/gradnja.rs
7. septembra tačno u 12.00 časova predviđeno je oglašavnje sirena za javno uzbunjivanje na području Južnobačkog upravnog okruga emitovanjem signala jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi (znak za prestanak opasnosti).

Oglašavanje sirena za javno uzbunjivanje na području Južnobačkog upravnog okruga emitovanjem signala jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi (znak za prestanak opasnosti) će se u skladu sa navedenim aktom Sektora za vanredne siutacije, vršiti tromesečno, svake prve srede u trećem mesecu tekućeg kvartala (mart, jun, septembar i decembar).

Navodi se da su u pitanju obaveze proistekle iz akta Sektora za vanredne situacije i člana 29. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, a koje se odnose na preduzimanje adekvatnih mera za dovođenje sistema za javno uzbunjivanje u ispravno stanje.

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments