Stanovništvo Austrije nalazi se u stalnom porastu, sa prvim januarom broj je prešao 8,8 miliona, a najbrojniji stranci su Nemci i Srbi.

Austrija je, na dan 1. januara ove godine, imala 8.859.992 stanovnika, što je za 0,43 odsto više nego prethodne godine, pokazuju podaci Statističkog zavoda.

Rast stanovništva je nešto usporio, jer je između 2012. I 2017. iznosio u proseku 0,80 odsto.

Na početku ove godine u Austriji živeo je 1.439.401 stranac, tako da je udeo stranaca u stanovništvu dostigao 16,2 odsto, što je za 0,4 odsto više nego prošle godine.

Državljani Nemačke predstavljaju najveću stranu grupaciju sa 192.462 pripadnika.

Na drugom mestu su državljani Srbije sa 121.547, a slede Turci (117.262).

Na četvrtom mestu su Rumuni (112.699), pa slede državljani Bosne i Hercegovine (95.865), Mađarske (82.732), Hrvatske (80.008), Poljske (63.436), Bugarske (29.942), Kosova (25.544), Makedonije (23.427), Slovenije (20.174)…

Ukupno gledano, sa prostora bivše Jugoslavije u Austriji živi 366.565 građana.

Najveći udeo stranaca, kada je reč o pokrajinama, beleži Beč sa 30,2 odsto, a zatim sledi Forarlberg sa 17,8 procenata, te Salcburg sa 17,2 odsto, dok najmanji udeo ima Burgenland sa 8,9 odsto.

Izvor: Tanjug

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments