Foto: Raising Children Network

“Konzumiranje alkohola i cigareta među učenicima uzrasta između 15 i 16 godina pokazuju znakove opadanja, ali zabrinjava nas potencijalno rizično korišćenje kanabisa i izazovi koje predstavljaju nova zavisnička ponašanja”, stoji u rezultatima novog  izveštaja Evropskog istraživanja o pušenju, konzumaciji alkohola, uzimanju droga i drugim oblicima zavisnosti kod dece školskog uzrasta (ESPAD).

Istraživanje je objavljeno u saradnji s Evropskim centrom za praćenje droga i zavisnosti o drogama i temelji se na anketama sprovedenim 2019. godine u 35 evropskih zemalja, uključujući 25 članica EU.

U istraživanju je učestvovalo ukupno 99.647 učenika, odgovaranjem na anoniman upitnik. ESPAD Izveštaj 2019 sadrži informacije o iskustvima učenika i njihovim percepcijama o raznim sredstvima zavisnosti, uključujući duvan, alkohol, ilegalna sredstva zavisnosti (ilegalne droge), inhalante, lekove i nove psihoaktivne droge. Takođe su pokrivene teme korišćenja društvenih medija, igranja video igara i kockanja.

Konzumiranje alkohola ostaje visoko među adolescentima u Evropi, uz prosečno više od tri četvrtine (79 posto) učenika koji su pili alkohol u životu i uz gotovo polovinu (47 posto) njih koji su ga pili u poslednjih mesec dana. Podaci pokazuju da su se polne razlike u prevalenciji ovog načina pijenja alkohola s vremenom smanjile (mladići 36 posto; devojke 34 posto).

Između 1995. i 2019. godine, prosek pušenja cigareta u ovom istraživanju za životno korišćenje pali su sa 68 na 42 posto- trenutno s 33 na 20 posto.

Korišćenje ilegalnih droga je u padu, ali zabrinjava visokorizično korišćenje kanabisa (marihuane), lekova i droge sa psihoaktivnim uticajem. Poslednja anketa pokazuje da je, u proseku, svaki šesti učenik (17 posto) koristio ilegalnu drogu barem jednom u životu, uz to da nivo značajno varira među ESPAD zemljama (raspon: od 4,2 do 29 posto).

Prosečno je 16 posto učenika izjavilo da je koristilo marihuanu barem jednom u životu (11 posto u 1995. godine), dok 7,1 posto u poslednjih mesec dana. Životna prevalencija lagano opada od 2011. godine, dok je upotreba u poslednjih mesec dana stabilna od 2007. godine.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments